« Psal 65:4 Księga Psalmów 65:5 Psal 65:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(64:5b) dziwny w prawdzie. (64:6) Wysłuchaj nas, Boże, zbawicielu nasz, nadzieja wszech końcow ziemie i w morzu daleko!
2.PS.PUŁAWSKI(64:5b) dziwny w prawdzie. (64:6) Usłysz nas, Boże, zbawicielu nasz, nadzieja wszech krajow ziemie i w morzu daleko!
3.WUJEK.1923(65:6) Dziwny w sprawiedliwości, wysłuchaj nas, Boże, zbawicielu nasz, nadziejo wszystkich krajów ziemie, i na morzu daleko.
4.GDAŃSKA.1881(65:6) Przedziwne rzeczy podług sprawiedliwości mówisz do nas, Boże zbawienia naszego, nadziejo wszystkich krajów ziemi, i morza dalekiego!
5.GDAŃSKA.2017Straszliwymi rzeczami odpowiesz nam według sprawiedliwości, Boże naszego zbawienia, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich.
6.PS.BYCZ.1854(65:6) Straszliwie, w sprawiedliwości Twéj, odpowiesz-nam, o-Boże zbawienia-naszego! Tyś bezpieczeństwem wszystkich krańców ziemi, mórz najodleglejszych.
7.GÖTZE.1937(65:6) Odpowiadasz nam strasznemi czynami w sprawiedliwości, Boże zbawienia naszego, nadziejo wszystkich krańców ziemi i najodleglejszych mórz.
8.CYLKOW(65:6) Cudami w sprawiedliwości nam odpowiedziałeś, Panie pomocy naszéj, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich.
9.KRUSZYŃSKI(65:6) Cuda według sprawiedliwości opowiadasz nam, Boże zbawienia naszego; nadziejo wszystkich granic ziemi i morza dalekiego.
10.ASZKENAZY(65:6) Straszną w sprawiedliwości dasz nam odpowiedź, o Boże, niezwodna nadziejo wszystkich ziemi krańców i morza ludów dalekich.
11.SZERUDA(65:6) Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże zbawienia naszego, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich.
12.TYSIĄCL.WYD1(64:6) Ze sprawiedliwością nas wysłuchujesz, Boże, nasz Zbawco, przez cuda przedziwne, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich,
13.TYSIĄCL.WYD5(65:6) Twoja sprawiedliwość odpowiada nam cudami, Boże, nasz Zbawco, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich,
14.BRYTYJKA(65:6) Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże zbawienia naszego, Nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich.
15.POZNAŃSKA(65:6) W przedziwny sposób wysłuchujesz nas w swej sprawiedliwości, Boże, Zbawco nasz, nadziejo wszystkich krańców ziemi i odległych wysp;
16.WARSZ.PRASKA(65:6) Ty dokonujesz niezwykłych czynów, a nas wysłuchujesz w swej sprawiedliwości, Boże, zbawienie nasze. Ty masz w swojej opiece wszystkie krańce ziemi i najbardziej odległe morza.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(65:6) W sprawiedliwości odpowiedziałeś nam cudami, Boże naszego zbawienia, nadziejo wszystkich krańców ziemi oraz dalekich mórz.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(65:6) Dziełami, które przyprawiają o drżenie, w sprawiedliwości nam odpowiedziałeś, Boże naszego zbawienia, Ty, źródło ufności dla wszystkich krańców ziemi, dla ludzi zza odległych mórz;
19.TOR.PRZ.2023W prawości odpowiadasz nam czynami przejmującymi lękiem, Boże naszego zbawienia. Ty, źródło ufności wszystkich krańców ziemi i odległego morza.