« Psal 65:7 Księga Psalmów 65:8 Psal 65:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(64:8b) i bać sie będą, jiż przebywają na końcoch, od znamion twojich; wyście jutrznie i wieczor kochać [sie] będziesz.
2.PS.PUŁAWSKI(64:8b) a bać sie będą, jiż bydlą na krajoch, od znamion twoich; w skończaniu jutra i wieczoru kochać sie będziesz.
3.WUJEK.1923(65:9) I będą się bać, którzy mieszkają na krainach dla znaków twoich: kraje rana i wieczora ucieszysz.
4.GDAŃSKA.1881(65:9) Tak, że się bać muszą cudów twoich, którzy mieszkają na krajach ziemi; których nastawaniem poranku i wieczora do wesela pobudzasz.
5.GDAŃSKA.2017Mieszkańcy krańców ziemi boją się twoich znaków; ty radujesz ich nastawaniem poranka i wieczora.
6.PS.BYCZ.1854(65:9) Przeto boją-się, mieszkańcy krańców ziemi, przed-cudami-Twemi; Ty, miejsca pochodzeń poranku, i-wieczora, radosnemi-czynisz.
7.GÖTZE.1937(65:9) Że mieszkańcy krańców ziemi boją się znaków Twoich. Najdalsze krainy wschodu i zachodu napełniasz radosnem wykrzykiwaniem.
8.CYLKOW(65:9) A drżą mieszkańcy kresów przed znamionami Twojemi; krańce wschodu i zachodu rozweselasz.
9.KRUSZYŃSKI(65:9) I ulękną się mieszkańcy kończyn ziemi cudów Twoich, z nastaniem poranku i wieczoru radość sprawisz.
10.ASZKENAZY(65:9) I trwożyć się będą mieszkający na krawędziach z powodu Twych znaków - Ty sprawisz, że się rozśpiewają krainy, skąd wychodzi zmierzch i brzask.
11.SZERUDA(65:9) tak, że mieszkańcy krańców ziemi boją się znaków Twoich; Ty rozweselasz krainy wschodu i zachodu.
12.TYSIĄCL.WYD1(64:9) z powodu Twych cudów przejęci są trwogą ci, których mieszkaniem kres ziemi; podwoje Zachodu i Wschodu przez Ciebie są pełne radości.
13.TYSIĄCL.WYD5(65:9) Przejęci są trwogą mieszkańcy krańców ziemi z powodu Twych znaków. Ty zaś napełniasz radością podwoje zachodu i wschodu.
14.BRYTYJKA(65:9) Mieszkańcy krańców ziemi boją się znaków twoich; Ty rozweselasz krańce wschodu i zachodu.
15.POZNAŃSKA(65:9) ujarzmiasz kraje wschodu i zachodu, i mieszkańcy najdalszych stron lękają się Twych znaków.
16.WARSZ.PRASKA(65:9) Nawet ci, co na krańcach ziemi mieszkają, wszyscy boją się Ciebie, Wschód i Zachód napełniasz radością.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(65:9) a mieszkańcy kresów drżą przed Twoimi znakami; krańce wschodu oraz zachodu rozweselasz.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(65:9) Dlatego Twoje znaki budzą respekt nawet na krańcach ziemi; Dzięki Tobie panuje radość tam, gdzie wstaje poranek i gdzie zapada wieczór.
19.TOR.PRZ.2023Mieszkający na krańcach ziemi boją się z powodu Twoich znaków; Ty napełniasz radością tam, gdzie nastaje poranek i zapada wieczór.