« Psal 65:8 Księga Psalmów 65:9 Psal 65:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(64:9) Nawiedził jeś ziemię i upojił jeś ją, rozmnożył jeś napełnić ją. (64:10) Rzeka boża napełniona jest wod, gotował jeś karmią jich, bo tako jest gotowanie jego.
2.PS.PUŁAWSKI(64:9) Nawiedził jeś ziemię i napoił jeś ją, rozmnożył jeś bogacić ją. (64:10) Rzeka boża napełniona jest wody, gotował jeś karmią jich, bo tako jest gotowanie jego.
3.WUJEK.1923(65:10) Nawiedziłeś ziemię i napoiłeś ją: rozmaicie ubogaciłeś ją: rzeka Boża pełna jest wody: zgotowałeś żywność ich; bo tak jest zgotowanie jéj.
4.GDAŃSKA.1881(65:10) Nawiedzasz ziemię, i odwilżasz ją; obficie ją ubogacasz strumieniem Bożym, napełnionym wodami, i gotujesz zboże ich, gdy ją tak przyprawiasz.
5.GDAŃSKA.2017Nawiedzasz ziemię i zraszasz ją, wzbogacasz ją obficie strumieniem Bożym pełnym wody. Przygotowujesz im zboże, gdy tak przysposabiasz ziemię.
6.PS.BYCZ.1854(65:10) Zwiedzasz tę-ziemię, i-poléwasz-ją; Ty wielce zbogacasz-ją; strumień Boga, pełen wody; Ty-przygotowywujesz zboże-ich; gdy tak przyrzadziłeś-ją;
7.GÖTZE.1937(65:10) Nawiedziłeś ziemię, i opływa we wszystko, wzbogacasz ją bardzo przez strumienie Boże, pełne wody. Przygotowujesz jej zboże, gdy tak przysposabiasz ziemię.
8.CYLKOW(65:10) Nawiedziłeś ziemię i zrosiłeś ją, szczodrze ją wzbogaciłeś, strumień Pański pełen wody; przygotowujesz zboże ich, bo tak urządziłeś ją.
9.KRUSZYŃSKI(65:10) Nawiedzasz ziemię i odwilżasz ją, ubogacasz ją obficie. Strumień Boży pełen wody; sprawiasz, że rosną ziarna ich, albowiem tak ją przyprawiasz.
10.ASZKENAZY(65:10) Tyś ziemię nawiedził i wtrząsnąłeś nią, Ty wielce ją wzbogacisz - strumieniem bożym, wód pełnym przysposobisz ich żyto, gdyż tak oto ją przysposobisz.
11.SZERUDA(65:10) Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją i wzbogacasz ją obficie. Strumień Boży jest pełen wody, przygotowujesz na niej zboże, tak ją przygotowujesz.
12.TYSIĄCL.WYD1(64:10) Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś, obficie ją ubogaciłeś. Strumień Boży wodami wezbrany, zboże im przygotowałeś, boś tak przysposobił ziemię:
13.TYSIĄCL.WYD5(65:10) Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś, ubogaciłeś ją obficie. Strumień Boży wodą jest wezbrany, zboże im przygotowałeś. Tak przygotowałeś ziemię:
14.BRYTYJKA(65:10) Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją i wzbogacasz obficie; Strumień Boży jest pełen wody, Przygotowujesz zboże ich... Albowiem tak ją przygotowujesz:
15.POZNAŃSKA(65:10) Gdy nawiedzasz ziemię i nawadniasz ją, i szczodrze darzysz ją bogactwem, strumień Boży obfituje w wodę. Zapewniasz [ludziom] zboże, bo tak przysposabiasz ziemię:
16.WARSZ.PRASKA(65:10) O całą ziemię się troszczysz i dostarczasz jej wody, napełniasz ją wszelkim bogactwem. Strumień Boży jest wypełniony po brzegi, dostarczasz (ludziom) zboża według potrzeb – i tak urządzasz wszystko.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(65:10) Nawiedziłeś ziemię i ją zrosiłeś, szczodrze ją wzbogaciłeś, strumień Boga jest pełen wody; przygotowujesz także ich zboże, bo tak ją urządziłeś.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(65:10) Troszczysz się o ziemię, zapewniasz jej obfitość, bogato zaopatrujesz; Strumień Boży jest pełen wody, Zbiory zboża, dzięki Tobie, pewne - Tak, jak względem niej postanowiłeś.
19.TOR.PRZ.2023Doglądasz ziemię i obficie wylewasz na nią wodę, wielce się wzbogaciła. Strumień Boży jest pełen wód. Przygotowujesz im zboże, gdyż tak przygotowujesz ziemię .