« Psal 2:12 Księga Psalmów 3:1 Psal 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIGospodnie, przecz są sie rozpłodzili, jiż to mie mącą? Wiele jich wstaje przeciwo mnie.
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Dawidow, kiedy uciekał przed Absalon, synem swoim, i zabit tedy Absalon. (3:1) Gospodnie, przecz sie rozpłodzili, jiż mie mącą? A wiele jich wstaje naprzeciwo mnie.
3.WUJEK.1923(3:1) Psalm Dawidowy, gdy uciekał przed Absalomem, synem swoim. (3:2) Panie, przecz się rozmnożyli, co mię trapią? wiele ich powstają przeciwko mnie.
4.GDAŃSKA.1881Psalm Dawidowy, gdy uciekał przed Absalomem, synem swoim. (3:2) Panie, jako się namnożyło nieprzyjaciół moich! wiele ich powstaje przeciwko mnie.
5.GDAŃSKA.2017Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem. PANIE, jakże się namnożyło moich nieprzyjaciół, jak wielu powstaje przeciwko mnie!
6.GÖTZE.1937(3:1) PSALM Dawida, gdy uciekał przed synem swoim, Absalomem. (3:2) Panie, jak liczni są gnębiciele moi, jak wielu powstaje przeciwko mnie!
7.CYLKOW(3:1) Psalm Dawida, gdy uciekał przed Absalonem synem swoim. (3:2) Boże, jak liczni wrogowie moi, wielu powstaje przeciwko mnie.
8.KRUSZYŃSKI(3:1) Psalm Dawida, gdy uciekał przed Absalomem, synem swoim. (3:2) Boże, dlaczego się rozmnożyli nieprzyjaciele moi? Wielu ich, co przeciwko mnie powstają!
9.ASZKENAZY (3:1) Śpiew Dawidowy, gdy uciekał przed swym synem Absalonem. (3:2) O Jehowo, jakżesz wzmogli się gnębiciele moi, jak namnożyło się tych, co powstają przeciwko mnie.
10.SZERUDA(3:1) Psalm Dawida, gdy uciekał przed synem swoim, Absalomem. (3:2) Panie, jak liczni są ciemiężyciele moi! Wielu powstaje przeciwko mnie.
11.TYSIĄCL.WYD1(3:1) Psalm Dawida, gdy uszedł przed swoim synem Absalomem. (3:2) Jak wielu, Panie, tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstało!
12.TYSIĄCL.WYD5(3:1) Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem, Absalomem. (3:2) Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje!
13.BRYTYJKA(3:1) Psalm Dawida, gdy uciekał przed synem swoim Absalomem. (3:2) Panie, jak liczni są wrogowie moi, Jak wielu powstaje przeciwko mnie!
14.POZNAŃSKA(3:1) Psalm Dawida - gdy uchodził przed swym synem Abszalomem. (3:2) O Jahwe, jakże liczni są moi przeciwnicy, jakże wielu powstało przeciwko mnie!
15.WARSZ.PRASKAPsalm, który wyśpiewał Dawid, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem. Panie, jakże liczni są ci, co mnie uciskają, jak liczni są ci, co na mnie nastają.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(3:1) Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem. (3:2) WIEKUISTY, jak liczni są moi wrogowie wielu powstaje przeciw mnie.
17.EIB.BIBLIA.2016(3:1) Psalm Dawida. Uciekał wtedy przed swoim synem Absalomem. (3:2) PANIE, mam tak wielu nieprzyjaciół, Tylu ludzi przeciwko mnie powstaje!