« Psal 3:7 Księga Psalmów 3:8 Psal 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIBoże jest zbawienie i nad ludem twojim pożegnanie twoje.
2.PS.PUŁAWSKIBoże jest zbawienie a nad ludem twoim pożegnanie twoje.
3.WUJEK.1923(3:9) Pańskie jest wybawienie: a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje.
4.GDAŃSKA.1881(3:9) Od Panać jest wybawienie, a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Od PANA jest zbawienie. Twoje błogosławieństwo jest nad twoim ludem. Sela.
6.GÖTZE.1937(3:9) U Pana jest wybawienie; a nad ludem Twoim niech spocznie błogosławieństwo Twoje. Sela.
7.CYLKOW(3:9) U Boga ocalenie; nad narodem Twoim błogosławieństwo Twoje. - Sela.
8.KRUSZYŃSKI(3:9) Zbawienie należy do Boga. Błogosławieństwo Twe nad narodem Twym. - SELAh.
9.ASZKENAZY (3:9) Do Jehowy należy wybawienie, nad Twym ludem jest błogosławieństwo Twe - Selah.
10.SZERUDA(3:9) U Pana jest zbawienie. Nad ludem Twoim niech spocznie błogosławieństwo Twoje! Sela.
11.TYSIĄCL.WYD1(3:9) U Pana zbawienie. Błogosławieństwo Twoje niech nad ludem Twym pozostanie. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD5(3:9) Od Pana pochodzi zbawienie. Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim. Sela.
13.BRYTYJKA(3:9) U Pana jest zbawienie, Nad ludem twoim jest błogosławieństwo twoje. Sela.
14.POZNAŃSKA(3:9) U Jahwe jest wybawienie. Błogosławieństwo Twoje [niech zstąpi] na Twój lud!
15.WARSZ.PRASKA(3:9) Tylko u Pana nasze ocalenie. Niech Twoje błogosławieństwo spłynie na Twój naród.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(3:9) U BOGA jest ocalenie; a Twoje błogosławieństwo spoczywa nad Twoim ludem. Sela.
17.EIB.BIBLIA.2016(3:9) PAN niesie wybawienie! Na Twoim ludzie spoczywa Twe błogosławieństwo. Sela.