« 3Moj 24:12 3 Księga Mojżeszowa 24:13 3Moj 24:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJenże mowił jest ku Mojżeszowi
2.WUJEK.1923Który rzekł do Mojżesza, mówiąc:
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN powiedział do Mojżesza:
5.CYLKOWTedy rzekł Wiekuisty do Mojżesza, tak:
6.KRUSZYŃSKIPrzemówił Bóg do Mojżesza, głosząc:
7.MIESESA Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc:
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Pan powiedział do Mojżesza:
9.BRYTYJKAI przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
10.POZNAŃSKAA Jahwe tak rzekł do Mojżesza:
11.WARSZ.PRASKAA Jahwe tak powiedział do Mojżesza:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy WIEKUISTY powiedział tak do Mojżesza:
13.EIB.BIBLIA.2016Wówczas PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: