« 3Moj 24:13 3 Księga Mojżeszowa 24:14 3Moj 24:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa rzekąc: „Wywiedzi urągacza przecz z stanow a ać wszystcy położą, ktorzy są ji słyszeli urągając, ręce swoje na jego głowę, a ukamionuje ji wszystek lud.
2.WUJEK.1923Wywiedź bluźniercę za obóz, a niech włożą wszyscy, którzy słyszeli, ręce swe na głowę jego, i niech go ukamionuje wszystek lud.
3.GDAŃSKA.1881Wywiedź tego bluźniercę precz za obóz, a niech włożą wszyscy, którzy to słyszeli, ręce swe na głowę jego, i niech go ukamionuje wszystko zgromadzenie.
4.GDAŃSKA.2017Wyprowadź bluźniercę poza obóz i niech wszyscy, którzy to słyszeli, położą swoje ręce na jego głowie i niech ukamienuje go całe zgromadzenie.
5.CYLKOW"Wyprowadź bluźniercę po za obóz, i niech włożą wszyscy, którzy to słyszeli, ręce swe na głowę jego, i niech ukamionuje go cały zbór.
6.KRUSZYŃSKI"Wyprowadź bluźniercę poza obóz; wszyscy, co słyszeli bluźnierstwa, niech położą swoje ręce na jego głowie i całe zgromadzenie niech go ukamienuje.
7.MIESES„Wywiedź bluźniercę poza obóz; wszyscy, którzy słyszeli to, niech położą ręce swoje na głowę jego, zaś cała Gmina niech ukamienuje go.
8.TYSIĄCL.WYD5Każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce na jego głowie. Cała społeczność ukamienuje go.
9.BRYTYJKAWyprowadź bluźniercę poza obóz, a wszyscy, którzy to słyszeli, niech położą ręce swoje na jego głowie i niech ukamienuje go cały zbór.
10.POZNAŃSKA- Wyprowadź bluźniercę poza obóz! Wszyscy, którzy słyszeli [bluźnierstwo], niech włożą ręce na jego głowę, a potem niech go cała społeczność ukamienuje.
11.WARSZ.PRASKA[Najpierw] wyprowadźcie tego bluźniercę z obozu; potem wszyscy, którzy słyszeli, jak bluźnił, niech położą swoje ręce na jego głowie, następnie niech będzie ukamienowany przez całe zgromadzenie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyprowadź tego bluźniercę poza obóz i niech wszyscy, którzy to słyszeli, włożą na jego głowę swoje ręce, po czym niech go ukamienuje cały zbór.
13.EIB.BIBLIA.2016Wyprowadź bluźniercę na zewnątrz obozu i niech ci wszyscy, którzy słyszeli bluźnierstwo, położą swoje ręce na jego głowie. Następnie niech go ukamienuje całe zgromadzenie.