« 3Moj 24:15 3 Księga Mojżeszowa 24:16 3Moj 24:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa ktoż by urągał imieniu bożemu, śmiercią umrze, kamienim ji obrzucą wiele luda, lecz bądź mieszczanin, lecz bądź przychodzień. Ktoż by urągał imieniu bożemu, śmiercią umrze.
2.WUJEK.1923A ktoby bluźnił imię Pańskie, śmiercią niech umrze: kamieńmi go zabije wszystek lud, choćby on obywatel, choć przychodzień był. Ktoby bluźnił imię Pańskie, śmiercią niech umrze.
3.GDAŃSKA.1881Także kto by zbluźnił imię Pańskie, śmiercią umrze, kamionując ukamionuje go wszystko zgromadzenie; tak przychodzień jako w domu zrodzony, gdyby zbluźnił imię Pańskie, umrze.
4.GDAŃSKA.2017Ten również, kto zbluźnił imieniu PANA, poniesie śmierć: Ukamienuje go całe zgromadzenie. Zarówno przybysz, jak i rodowity mieszkaniec, jeśli zbluźni imieniu PANA, poniesie śmierć.
5.CYLKOWA ktoby złorzeczył imieniu Wiekuistego, wydany będzie na śmierć; ukamionować ukamionuje go zbór cały, - tak cudzoziemiec jako krajowiec, gdyby złorzeczył imieniu Boga, na śmierć wydany będzie.
6.KRUSZYŃSKIa ten, który bluźni imieniu Pana, śmiercią umrze: całe zgromadzenie go ukamienuje. Cudzoziemiec narówni z miejscowym, gdy bluźni Imieniu, umrze.
7.MIESESWymieniający przy tem wyraźnie Imię Wiekuistego niech zostanie uśmiercony, cała Gmina niech ukamienuje go; tak przybysz, jak krajowiec, gdy wyrzeknie wyraźnie [z bluźnierstwem] Imię [Wiekuistego] – musi zostać uśmiercony.
8.TYSIĄCL.WYD5Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko Imieniu.
9.BRYTYJKAKto bluźni imieniu Pana, poniesie śmierć. Ukamienuje go cały zbór; zarówno obcy przybysz jak i krajowiec za bluźnierstwo imieniu Pana poniesie śmierć.
10.POZNAŃSKAKto by bluźnił Imieniu Jahwe, musi ponieść śmierć; ukamienuje go cała społeczność. Zarówno przybysz jak i tubylec muszą ponieść śmierć, jeśli będą bluźnili Imieniu.
11.WARSZ.PRASKAten zaś, kto bluźni imieniu Jahwe, ma być ukarany śmiercią: ukamienuje go całe zgromadzenie. Niezależnie od tego, czy jest tubylcem, czy cudzoziemcem, jeśli bluźnił imieniu świętemu, musi umrzeć.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kto by złorzeczył Imieniu WIEKUISTEGO będzie wydany na śmierć; kamienując ukamienuje go cały zbór, tak cudzoziemiec, jak i krajowiec. Gdyby złorzeczył Imieniu Boga będzie wydany na śmierć.
13.EIB.BIBLIA.2016Kto zbluźni imieniu PANA, będzie musiał ponieść śmierć. Ukamienuje go nieodwołalnie całe zgromadzenie. Zarówno cudzoziemiec, jak i tubylec, za bluźnierstwo imieniu PANA poniosą śmierć.