« 3Moj 24:16 3 Księga Mojżeszowa 24:17 3Moj 24:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJenże by uraził albo zabił człowieka, śmiercią umrze.
2.WUJEK.1923Ktoby uderzył i zabił człowieka, śmiercią niech umrze.
3.GDAŃSKA.1881Także jeźliby kto zabił jakiegokolwiek człowieka, śmiercią umrze.
4.GDAŃSKA.2017Każdy, kto zabije jakiegokolwiek człowieka, poniesie śmierć.
5.CYLKOWKtoby téż zabił jakąkolwiek istotę ludzką, na śmierć wydany będzie.
6.KRUSZYŃSKIKażdy, kto uderzy człowieka śmiertelnie, umrze.
7.MIESESKtokolwiek zabije jakąkolwiek osobę ludzką musi zostać uśmierconym,
8.TYSIĄCL.WYD5Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią.
9.BRYTYJKAJeżeli kto zabije człowieka, poniesie śmierć.
10.POZNAŃSKAKto zabije człowieka, musi ponieść śmierć.
11.WARSZ.PRASKAKto zabije drugiego człowieka, sam zostanie ukarany śmiercią.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto by też zabił jakąkolwiek istotę ludzką będzie wydany na śmierć.
13.EIB.BIBLIA.2016Ten, kto zabije jakiegokolwiek człowieka, będzie musiał ponieść śmierć.