« 3Moj 24:18 3 Księga Mojżeszowa 24:19 3Moj 24:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJenże by uczynił sromotę komużkole z swych mieszczan, jakoż jest uczynił, takież ma być jemu,
2.WUJEK.1923Ktoby oszpecił kogokolwiek z sąsiadów swoich, jako uczynił, tak mu się stanie.
3.GDAŃSKA.1881Kto by też oszkaradził bliźniego swego, według tego, jako uczynił, niech mu się stanie.
4.GDAŃSKA.2017Kto też ranił swego bliźniego, niech mu uczynią tak, jak on uczynił.
5.CYLKOWA ktoby przyprawił o kalectwo bliźniego swego, jako uczynił, tak niech mu się stanie.
6.KRUSZYŃSKIJeżeli kto zada ranę bliźniemu swemu; jako on uczynił, niechaj jemu będzie uczynione:
7.MIESESKtokolwiek zada kalectwo bliźniemu swojemu, – tak jak on uczynił, tak samo niech się zrobi jemu:
8.TYSIĄCL.WYD5Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił.
9.BRYTYJKAJeżeli kto okaleczy swego bliźniego, uczyni mu się tak, jak sam uczynił.
10.POZNAŃSKAKto zada ranę bliźniemu, temu mają uczynić to samo, czego on się dopuścił:
11.WARSZ.PRASKAKto by wyrządził szkodę na ciele bliźniemu, otrzyma taką samą zapłatę:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto by przyprawił o kalectwo swojego bliźniego jak uczynił, niech mu się stanie.
13.EIB.BIBLIA.2016Kto okaleczy człowieka, uczynią mu tak, jak on sam uczynił.