« 2Sam 18:33 2 Księga Samuela 19:1 2Sam 19:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I oznajmiono Joabowi, że król płacze i żałuje syna swego.
2.GDAŃSKA.1881I oznajmino Joabowi: Oto król płacze i żałuje Absaloma.
3.GDAŃSKA.2017I zawiadomiono Joaba: Oto król płacze i lamentuje z powodu Absaloma.
4.CYLKOW(19:2) Gdy tedy doniesiono Joabowi: Król płacze i martwi się o Absaloma,
5.KRUSZYŃSKI(19:2) Doniesiono Joabowi: "Oto król płacze i ubolewa nad Absalomem".
6.TYSIĄCL.WYD5Joabowi zaś doniesiono: Król płacze. Rozpacza z powodu Absaloma.
7.BRYTYJKAGdy tedy doniesiono Joabowi: Król płacze i lamentuje nad Absalomem,
8.POZNAŃSKA(19:2) Zawiadomiono Joaba, że król płacze i lamentuje po Abszalomie.
9.WARSZ.PRASKA(19:2) Wkrótce też doniesiono Joabowi, że król płacze i boleje z powodu śmierci swojego syna.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:2) Zatem gdy doniesiono Joabowi: Król płacze oraz martwi się o Absaloma –
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWkrótce Joabowi doniesiono, że król właśnie płacze z żalu nad Absalomem.