« 2Sam 19:13 2 Księga Samuela 19:14 2Sam 19:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak nakłonił serce wszystkich mężów Judzkich, jako jednego człowieka, i posłali do króla, mówiąc: Wróć się ty i wszyscy słudzy twoi.
2.GDAŃSKA.1881A tak nakłonił serce wszystkich mężów Judzkich jako męża jednego, że posłali do króla mówiąc: Nawróć się ty, i wszyscy słudzy twoi.
3.GDAŃSKA.2017W ten sposób ujął serce wszystkich ludzi Judy jakby jednego człowieka, dlatego posłali do króla wiadomość: Wracaj razem ze wszystkimi swoimi sługami.
4.CYLKOW(19:15) Tak ujął on serca wszystkich mężów judzkich jako męża jednego, że posłali by oświadczono królowi: Wróć ty teraz z wszystkimi sługami twoimi.
5.KRUSZYŃSKI(19:15) I ujął on serca mężów judzkich, jako jednego męża, i posłali do króla mówiąc: "Wróć ty i wszyscy słudzy twoi".
6.TYSIĄCL.WYD5W ten sposób ujął serca wszystkich ludzi z Judy jakby jednego człowieka, tak że wysłali do króla prośbę: Wróć jak najszybciej wraz ze wszystkimi twymi sługami!
7.BRYTYJKAW ten sposób pozyskał on serca wszystkich Judejczyków, że byli jakby jeden mąż zgodni i wysłali do króla poselstwo: Wracaj ty i wszyscy twoi słudzy!
8.POZNAŃSKA(19:15) Tak to zjednał sobie serca wszystkich Judejczyków, jakby [serce] jednego człowieka; posłali więc do króla [zaproszenie]: - Wracaj razem z wszystkimi swymi sługami.
9.WARSZ.PRASKA(19:15) I tak zjednał sobie Dawid serca całego pokolenia judzkiego. Wszyscy jednomyślnie zwrócili się do króla z prośbą: Wracaj ty sam i niech powrócą wszyscy twoi poddani.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:15) Tak ujął on serca wszystkich mężów judzkich jakby jednego męża, że posłali, by oświadczono królowi: Ty teraz wróć, razem ze wszystkimi twoimi sługami!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób Dawid przekonał wszystkich Judejczyków bez wyjątku, tak że posłali do króla wiadomość: Wracaj z całym swoim dworem!