« 2Sam 19:14 2 Księga Samuela 19:15 2Sam 19:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wrócił się król i przyszedł aż do Jordanu, a wszystek Juda wyszedł aż do Galgala, aby zaszedł królowi i przeprowadził go przez Jordan.
2.GDAŃSKA.1881Wrócił się tedy król, i przyszedł aż do Jordanu; a lud Judzki wyszedł był do Galgal, aby zaszedł w drodze królowi, a przeprowadził króla przez Jordan.
3.GDAŃSKA.2017Król wrócił więc i przybył nad Jordan. A lud Judy wyruszył do Gilgal, aby wyjść królowi na spotkanie i przeprowadzić króla przez Jordan.
4.CYLKOW(19:16) Wrócił tedy król i przybył nad Jordan, podczas gdy Judejczycy przybyli do Gilgal, by zajść w drodze królowi a przeprowadzić króla przez Jordan.
5.KRUSZYŃSKI(19:16) Tedy wrócił król i przybył do Jordanu; Judea przybyła do Gilgal, aby wyjść na spotkanie króla i przeprowadzić króla przez Jordan.
6.TYSIĄCL.WYD5Wrócił więc król i przybył nad Jordan. Ludzie z Judy natomiast przybyli z Gilgal, chcąc królowi wyjść naprzeciw i przeprowadzić go przez Jordan.
7.BRYTYJKAKról powracając, przybył nad Jordan, Judejczycy zaś przybyli do Gilgal, aby wyjść królowi na spotkanie i przeprawić króla przez Jordan.
8.POZNAŃSKA(19:16) Wracając doszedł król do Jordanu, a Judejczycy wyszli aż do Gilgal, by spotkać króla i pomóc mu w przeprawie przez Jordan.
9.WARSZ.PRASKA(19:16) Ruszył tedy król w drogę powrotną i dotarł aż do Jordanu. Ludzie z pokolenia Judy udali się do Gilgal, by wyjść naprzeciw królowi i pomóc mu przeprawić się przez Jordan.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:16) Zatem król wrócił i przybył nad Jarden, podczas gdy Judejczycy przybyli do Gilgal, by zajść drogę królowi i przeprowadzić króla przez Jarden.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKról wyruszył więc w drogę powrotną. Przybył nad Jordan, a Judejczycy ściągnęli do Gilgal. Postanowili wyjść królowi na spotkanie i pomóc mu w przeprawie przez rzekę.