« 2Sam 19:29 2 Księga Samuela 19:30 2Sam 19:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odpowiedział Miphiboseth królowi: I wszystko niech weźmie, ponieważ się wrócił pan mój, król w pokoju do domu swego.
2.GDAŃSKA.1881A Mefiboset rzekł do króla: I wszystko niech weźmie, gdy się tylko wrócił król, pan mój, w pokoju do domu swego.
3.GDAŃSKA.2017A Mefiboszet powiedział do króla: Niech nawet weźmie wszystko, skoro mój pan, król, wrócił w pokoju do swego domu.
4.CYLKOW(19:31) I rzekł Mefiboset do króla: Niechajby zabrał nawet wszystko, skoro pan mój i król wrócił szczęśliwie do domu swego!
5.KRUSZYŃSKI(19:31) I rzekł Mefiboszeth do króla: "Niechaj zabierze nawet wszystko, skoro pan mój, król, w pokoju powrócił do swego domu".
6.TYSIĄCL.WYD5Meribbaal powiedział do króla: Niechby nawet wszystko zabrał! Dobrze, że pan mój, król, powrócił szczęśliwie do swego domu.
7.BRYTYJKAWtedy Mefiboszet odpowiedział królowi: Niechby i wszystko zabrał, skoro tylko mój pan, król, szczęśliwie powraca do swojego domu.
8.POZNAŃSKA(19:31) Meribbaal odpowiedział królowi: - Mógłby nawet całe zabrać, skoro tylko mój pan, król, w pokoju powrócił do swego domu.
9.WARSZ.PRASKA(19:31) Odpowiedział wtedy Meribbaal: A niech on sobie nawet wszystko zabierze! Najważniejsze, że mój pan i król wrócił cały do swego domu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:31) Zaś Mefiboset powiedział do króla: Niech nawet wszystko zabierze, skoro mój pan i król szczęśliwie wrócił do swego domu!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA Mefiboszet na to: Teraz, gdy mój pan, król, przybył bezpiecznie z powrotem, niech Syba bierze sobie nawet wszystko.