« 2Sam 19:30 2 Księga Samuela 19:31 2Sam 19:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bersellai téż Galaadczyk wyszedłszy z Rogelim, przeprowadził króla przez Jordan, gotów będąc i za rzekę z nim jechać,
2.GDAŃSKA.1881Barsylaj też Galaatczyk wyszedłszy z Rogielim, przeprawił się z królem przez Jordan, aby go prowadził za Jordan.
3.GDAŃSKA.2017Również Barzillaj Gileadczyk przybył z Rogelim, przeprawił się z królem przez Jordan, aby go odprowadzić za Jordan.
4.CYLKOW(19:32) Barzylai też Gileadyta przybył z Rogelim i towarzyszył królowi do Jordanu, aby go odprowadzić aż za Jordan.
5.KRUSZYŃSKI(19:32) Barzylai Galaadczyk wyruszył z Roglim i przybył z królem do Jordanu, aby go odprowadzić za Jordan.
6.TYSIĄCL.WYD5Również Barzillaj Gileadczyk przybył z Rogelim i towarzyszył królowi, by pożegnać się z nim nad Jordanem.
7.BRYTYJKABarzillaj zaś, Gileadczyk, przyszedł z Rogelim i pociągnął z królem nad Jordan, aby go przeprawić przez Jordan.
8.POZNAŃSKA(19:32) Barzillaj Gileadyta przyszedł także z Rogelim i szedł razem z królem w [kierunku] Jordanu, by go pożegnać przy Jordanie.
9.WARSZ.PRASKA(19:32) Z Rogelim przybył również Barzillaj Gileadczyk i towarzyszył królowi aż nad Jordan, żeby tam go pożegnać.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:32) Z Rogelim przybył też Barzylaj, Gileadyta, i towarzyszył królowi do Jardenu, aby go odprowadzić aż za Jarden.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZ Roglim przyszedł też wyprawić króla za Jordan Barzilaj Gileadyta. Przybył razem z królem.