« 2Sam 19:39 2 Księga Samuela 19:40 2Sam 19:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przyciągnął tedy król do Galgala, i Chamaam z nim, a wszystek lud Judzki przeprowadzał króla, a połowica tylko była z ludu Izraelskiego.
2.GDAŃSKA.1881Potem przyszedł król do Galgal, przyszedł też z nim Chymham. Wszystek też lud Judzki prowadził króla, także i połowa ludu Izraelskiego.
3.GDAŃSKA.2017Potem król udał się do Gilgal, poszedł też z nim Kimham. Cały lud Judy towarzyszył królowi, a także połowa ludu Izraela.
4.CYLKOW(19:41) I pociągnął król do Gilgal, a Kimham szedł z nim. Cały też lud judzki pociągnął z królem, a niemniej połowa wojennego ludu izraelskiego.
5.KRUSZYŃSKI(19:41) Przeszedł król do Gilgal i Kimham przeprawił się z nim; a wszystek lud judejski i połowa ludu izraelskiego przeprowadzali króla.
6.TYSIĄCL.WYD5Król udał się do Gilgal. Szedł z nim Kimham. Cały lud z Judy oraz połowa wojska izraelskiego towarzyszyli królowi.
7.BRYTYJKANastępnie król pociągnął do Gilgal. Kimham szedł z nim. Także cały zbrojny lud z Judy pociągnął za królem, jak również połowa zbrojnego ludu z Izraela.
8.POZNAŃSKA(19:41) Król poszedł do Gilgal, a Kimham szedł razem z nim. Cały lud judzki towarzyszył królowi, a także połowa Izraelitów.
9.WARSZ.PRASKA(19:41) Tymczasem król przybył do Gilgal. Był z nim Kimham; odprowadzał króla także cały lud z pokolenia Judy oraz połowa mieszkańców Izraela.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:41) Zaś król pociągnął do Gilgal, a szedł z nim Kimham. Wraz z królem, pociągnął też cały lud judzki i co najmniej połowa wojennego ludu israelskiego.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKról przeprawił się do Gilgal, a Kimham razem z nim. Przy przeprawie towarzyszył królowi lud z Judy, a także połowa ludu Izraela.