« Hiob 31:30 Księga Hioba 31:31 Hiob 31:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli nie mówili mężowie przybytku mego: Ktoby dał z mięsa jego, abyśmy się nasycili?
2.GDAŃSKA.1881Azaż nie mawiali domownicy moi: Oby nam kto dał mięsa tego, nie możemy się i najeść?
3.GDAŃSKA.2017Czy ludzie z mojego namiotu nie mówili: Obyśmy mieli z jego mięsa! Nie możemy się najeść.
4.CYLKOWJeśli nie mawiali ludzie namiotu mego: któż nam pokaże tego, któryby z mięsiwa jego się nie nasycił!
5.KRUSZYŃSKIJeśli ludzie namiotu mego nie mówili: "Gdzie znaleźć takiego, któryby się nie nasycił przy jego stole?"
6.TYSIĄCL.WYD5Czy nie mówili mieszkańcy mego namiotu: Kto u niego nie zjadł mięsa do syta?
7.BRYTYJKAZaiste, moi domownicy mawiali:Któż się nie najadł mięsa u niego?
8.POZNAŃSKACzy nie mówili ludzie z mojego namiotu: "Czy jest ktoś, kto się nie nasycił mięsem u niego"?
9.WARSZ.PRASKACzy nie mówili moi współmieszkańcy, że jedzą do syta z mojego mięsa?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy ludzie mego namiotu nie mawiali: Kto nam pokaże tego, co nie nasycił się z jego mięsiwa?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy mieszkańcy mego domu nie powtarzali, że u mnie każdy mógł nasycić się mięsem?