« Hiob 31:39 Księga Hioba 31:40 Hiob 32:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Miasto pszenice niech mi się rodzi oset, a miasto jęczmienia ciernie. Skończyły się słowa Jobowe.
2.GDAŃSKA.1881Miasto pszenicy niech wznijdzie oset, a miasto jęczmienia kąkol. Tu się skończyły słowa Ijobowe.
3.GDAŃSKA.2017Niech rosną ciernie zamiast pszenicy i sam kąkol zamiast jęczmienia. Skończyły się słowa Hioba.
4.CYLKOWTedy miasto pszenicy niechaj wzejdzie oset, a miasto jęczmienia kąkol. Skończyły się mowy Ijoba.
5.KRUSZYŃSKIniechajby zamiast pszenicy ciernie rodziła, a chwast zamiast jęczmienia. Skończyły się słowa Joba.
6.TYSIĄCL.WYD5Niech rosną ciernie zamiast pszenicy, a chwasty na miejscu jęczmienia! Kończą się słowa Hioba.
7.BRYTYJKAto niech zamiast pszenicy wzejdzie oset, a zamiast jęczmienia chwasty! Skończyły się słowa Joba.
8.POZNAŃSKANiech ciernie rosną zamiast pszenicy i chwasty na miejscu jęczmienia. (Koniec słów Joba).
9.WARSZ.PRASKAJeśli tak, niech mi się rodzą ciernie zamiast zboża, a chwasty zamiast jęczmienia! Koniec słów Hioba.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy zamiast pszenicy niech mi wzejdzie oset, a zamiast jęczmienia kąkol. Tu skończyły się mowy Ijoba.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITto zamiast pszenicy niech mi wzejdzie oset, a zamiast jęczmienia cuchnące chwasty! Na tym kończą się słowa Joba.