« Gal 3:15 List do Galatów 3:16 Gal 3:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Abrahamowi lepak rzeczone były obietnice, i nasieniu jego. Nie mówi: I nasieniom, jako o mnogich, ale jako o jednem: I nasieniu twemu, który jest Christus.
2.WUJEK.1923Abrahamowi opowiedziane są obietnice i nasieniu jego, nie mówi: I nasieniom, jakoby w wielu; ale jako w jednem: I nasieniu twojemu, który jest Chrystus.
3.RAKOW.NTA Abraamowi opowiedziane są obietnice, i nasieniu jego. Nie mówi: I nasieniom, jako o wielu; ale jako o jednym: I nasieniu twemu, który jest Christus.
4.GDAŃSKA.1881Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego; nie mówi: I nasieniom jego, jako o wielu, ale jako o jednem: I nasieniu twemu, które jest Chrystus.
5.GDAŃSKA.2017Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi: I jego potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym: I twemu potomkowi, którym jest Chrystus.
6.JACZEWSKIAbrahamowi i potomkowi jego dał Bóg objetnicę. Nie powiedziano: potomkom, ale potomkowi, a tym właśnie jest JEZUS CHRYSTUS.
7.SYMONOtóż obietnice dane zostały Abrahamowi i potomstwu jego. Nie powiedziano: I potomkom, jak gdyby mowa była o wielu, lecz o jednym: I potomstwu twemu, którym jest Chrystus.
8.DĄBR.WUL.1973Otóż obietnice były dane Abrahamowi i potomstwu jego. Nie powiedziano: I potomkom, jakoby mowa była o wielu, ale jak gdyby o jednym: I potomkowi twemu, którym jest Chrystus.
9.TYSIĄCL.WYD5Otóż to właśnie Abrahamowi i jego potomstwu dano obietnice. I nie mówi [Pismo]: i potomkom, co wskazywałoby na wielu, ale [wskazano] na jednego: i potomkowi twojemu, którym jest Chrystus.
10.BRYTYJKAOtóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom - jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus.
11.POZNAŃSKAOtóż Abrahamowi właśnie i jego potomstwu dano obietnice. Nie powiedziano: potomstwu, jakby chodziło o wielu, lecz mówiono o jednym: "I potomkowi twemu", to jest Chrystusowi.
12.WARSZ.PRASKAOtóż Bóg dał pewne obietnice Abrahamowi i jego potomstwu. Pismo nie mówio potomkach [Abrahama] tak jakby chodziło o wiele osób lecz o jednym potomku, wskazując przez to wyraźnie na jedną osobę, to jest na Chrystusa.
13.KALETAA Abrahamowi uczynione_są obietnice i nasieniu jego; nie mówi: I nasieniom, jako o wielu, ale jako o jednym: I nasieniu twemu, które jest Chrystus.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obietnice zostały wypowiedziane Abrahamowi oraz jego potomkowi. Pismo nie mówi: I jego potomkom, ponieważ byłoby to dla wielu, ale że dla jednego: I twemu potomkowi, którym jest Chrystus.
15.EIB.BIBLIA.2016Odnosząc to do Abrahama, trzeba zauważyć, że otrzymał on obietnice dla siebie i swego potomka. Słowo potomstwo bowiem, użyte w obietnicy, występuje w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej. Chodzi więc o potomka - jednego, nie wielu. Tym potomkiem jest Chrystus.
16.TOR.NOWE.PRZ.Abrahamowi natomiast i jego potomkowi zostały ogłoszone obietnice. Nie mówi: I potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym: I twojemu potomkowi – którym jest Chrystus.