« Gal 3:19 List do Galatów 3:20 Gal 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pojśrzednik lepak jednego nie jest, lecz Bóg jeden jest.
2.WUJEK.1923A Pośrednik nie jestci jednego, lecz Bóg jeden jest.
3.RAKOW.NTA Pojśrzednik, jednego nie jest; a Bóg, jeden jest.
4.GDAŃSKA.1881Lecz pośrednik nie jest jednego, ale Bóg jeden jest.
5.GDAŃSKA.2017Lecz pośrednik nie jest dla jednego, ale Bóg jest jeden.
6.JACZEWSKIZa czasowem trwaniem prawa już to samo przemawia, że użytym tu był pośrednik.
7.SYMONLecz niemasz pośrednika, gdzie strona jest tylko jedna, a Bóg jest jeden tylko.
8.DĄBR.WUL.1973Lecz nie masz miejsca na pośrednika tam, gdzie jest tylko jedna strona, a Bóg jest jeden.
9.TYSIĄCL.WYD5Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden.
10.BRYTYJKAPośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden.
11.POZNAŃSKATam, gdzie jest jeden, nie potrzeba pośrednika, a właśnie Bóg jest jeden.
12.WARSZ.PRASKAW przypadku jednak, gdy chodzi o jedną osobę, pośrednik nie jest potrzebny. Otóż Bóg jest właśnie jeden.
13.KALETALecz pośrednik jednego nie jest, ale Bóg jeden jest.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie zdarza się pośrednik jednego, a Bóg jest jeden.
15.EIB.BIBLIA.2016Tymczasem w przypadku obietnicy nie ma mowy o żadnym pośredniku. Bóg składa ją osobiście.
16.TOR.NOWE.PRZ.A pośrednik nie występuje przy jednej stronie, a Bóg jest jeden.