« Gal 3:6 List do Galatów 3:7 Gal 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rozumiejcie przeto, iż którzy z wiary, ci są synowie Abrahamowi.
2.WUJEK.1923Poznajcież tedy, iż który z wiary są, ci są synmi Abrahamowymi.
3.RAKOW.NTPoznajcież tedy, iż którzy z wiary są, ci są synmi Abraamowymi.
4.GDAŃSKA.1881Widzicie tedy, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahamowymi.
5.GDAŃSKA.2017Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama.
6.JACZEWSKIwiedzcież przeto, że ci są synami Abrahama, którzy wierzą.
7.SYMONPoznajcież tedy, iż którzy z wiary są, ci są synami Abrahama.
8.DĄBR.WUL.1973Zrozumiejcież tedy, że ci są synami Abrahama, którzy są z wiary.
9.TYSIĄCL.WYD5Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama.
10.BRYTYJKAZ tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama.
11.POZNAŃSKAZrozumiejcie więc, że synami Abrahama są ci właśnie, którzy wierzą.
12.WARSZ.PRASKAMusicie więc wiedzieć, że potomkami Abrahama są ci, którzy mają wiarę.
13.KALETAWiedzcie tedy, że [którzy] z wiary, ci synami są Abrahamowymi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Widzicie więc, że ci z wiary są dziećmi Abrahama.
15.EIB.BIBLIA.2016Otóż wiedzcie, że ci, którzy wywodzą się z wiary, są synami Abrahama.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama.