« 1Krl 4:18 1 Księga Królewska 4:19 1Krl 4:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gaber, syn Ury, w ziemi Galaad, w ziemi Sehon, króla Amorrejskiego, i Og, króla Bazan, nad wszem, co było w onéj ziemi.
2.GDAŃSKA.1881Gaber, syn Ury, w ziemi Galaad i w ziemi Sehona króla Amorejskiego, i Oga króla Basańskiego; a ten sam był rządcą onej ziemi.
3.GDAŃSKA.2017Geber, syn Uriego – w ziemi Gilead, ziemi Sichona, króla Amorytów, i Oga, króla Baszanu. Był on jedynym namiestnikiem tej ziemi.
4.CYLKOWGeber, syn Uriego, w ziemi Gilead - kraju Sychona, króla amorejskiego, i Oga, króla Baszanu - i jeszcze jeden starosta, który w kraju tym był.
5.KRUSZYŃSKIGober, syn Uri, w ziemi Galaad, w ziemi Syhona, króla amorejskiego i Oga, króla Baszanu; jeden był naczelnik nad tym krajem.
6.TYSIĄCL.WYD5Geber, syn Uriego, w kraju Gilead - ziemię Sichona, króla amoryckiego, i Oga, króla Baszanu. I był jeden rządcą w kraju.
7.BRYTYJKAGeber, syn Uriego, w ziemi Gilead, ziemi Sychona, króla Amorejczyków i Oga, króla Baszanu; i tylko jeden namiestnik był w każdej z tych ziem.
8.POZNAŃSKAGeber, syn Uriego, w krainie Gilead ziemi Sichona, króla Amorytów, i Oga, króla Baszanu. [Nadto] jeden prefekt był w ziemi [judzkiej].
9.WARSZ.PRASKAWreszcie Geber, syn Uriego, nadzorował położoną w Gileadzie ziemię Sichona, króla amoryckiego, i Oga, króla Baszanu. Do tego dochodzi jeden nadzorca na ziemiach Judy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Geber, syn Uriego, w ziemi Gilead – kraju króla amorejskiego Sychona i króla Baszanu – Oga; i jeszcze jeden urzędnik, który był w tym kraju.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGeber, syn Uriego, w ziemi Gilead, ziemi Sychona, króla Amorytów, i Oga, króla Baszanu - jeden namiestnik [odpowiadał za podległy mu obszar] ziemi.