« 1Krl 4:19 1 Księga Królewska 4:20 1Krl 4:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Juda i Izrael niezliczony, jako piasek morski w mnóstwie, jedząc i pijąc a weseląc się.
2.GDAŃSKA.1881Tedy Juda i Izrael będąc niezliczeni jako piasek, który jest nad morzem w mnóstwie, jedli, i pili, i weselili się.
3.GDAŃSKA.2017A Juda i Izrael byli tak liczni jak piasek nad morzem. Jedli, pili i radowali się.
4.CYLKOWA Judejczycy i Izraelici liczni niby piasek nad morzem w mnogości, jedli i pili i weselili się.
5.KRUSZYŃSKIJuda oraz Izrael byli tak liczni, jak mnóstwo piasku nad morzem; jedli, pili i zażywali szczęścia.
6.TYSIĄCL.WYD5Juda oraz Izrael byli liczni jak piasek nadmorski. Jedli, pili i weselili się.
7.BRYTYJKAA Judejczyków i Izraelitów było tak wiele jak piasku nad brzegiem morza; toteż jedli, pili i weselili się.
8.POZNAŃSKA[Pokolenia] Judy i Izraela z powodu swej liczebności były tak mnogie jak piasek nadmorski. Jadły i piły, i radowały się.
9.WARSZ.PRASKAMieszkańcy Judy oraz Izraela byli liczni jak piasek nad brzegiem morza. Wszyscy mieli co jeść i pić i byli szczęśliwi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Judejczycy i Israelici byli liczni w mnogości jak piasek nad morzem; jedli, pili oraz się weselili.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJuda i Izrael miały tyle ludności, ile piasku nad morzem. Wszyscy oni jedli, pili - i weselili się.