« 1Krl 4:5 1 Księga Królewska 4:6 1Krl 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Ahizar przełożony nad domem, a Adoniram, syn Abdy, nad pobory,
2.GDAŃSKA.1881Ahisar zaś był przełożony nad domem, a Adoniram, syn Abdy, nad wybranym ludem.
3.GDAŃSKA.2017Achiszar, przełożony dworu, i Adoniram, syn Abdy, odpowiedzialny za daninę.
4.CYLKOWAchiszar zaś był ministrem dworu - a Adoniram, syn Abdy, przełożonym pańszczyźnianych.
5.KRUSZYŃSKIAhiszar był przełożonym nad domem, Adoniram zaś, syn Abdy, zarządzał podatkami.
6.TYSIĄCL.WYD5Achiszar, zarządca pałacu, i Adoniram, syn Abdy, nadzorca robotników pracujących przymusowo.
7.BRYTYJKAAchiszar był postawiony nad dworem, Adoniram, syn Abdy, był postawiony nad tymi, którzy odrabiali pańszczyznę.
8.POZNAŃSKAAchiszar, marszałek dworu; Adoniram, syn Abdy, kierownik robót przymusowych.
9.WARSZ.PRASKAAchiszar zarządzał całym pałacem, natomiast Adoniram, syn Abdy, nadzorował wszystkich, którzy byli zatrudnieni przy ciężkich robotach.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Achiszar był przełożonym dworu, a Adoniram, syn Abdy, przełożonym tych, co odrabiali pańszczyznę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAchiszar, zarządzający pałacem. Adoniram, syn Abdy, przełożony prac przymusowych.