« Jer 15:9 Księga Jeremiasza 15:10 Jer 15:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Biada mnie, matko moja! czemuś mię urodziła męża swaru, męża sporu po wszystkiéj ziemi? nie dawałem na lichwę, ani mnie dawał na lichwę żaden: a wszyscy mi łają.
2.GDAŃSKA.1881Biada mnie, matko moja! żeś mię urodziła męża swaru, i męża sporu po wszystkiej ziemi; nie dawałem im na lichwę, ani mnie oni na lichwę dawali, a wżdy mi każdy złorzeczy.
3.GDAŃSKA.2017Biada mi, moja matko, że urodziłaś mnie, mężczyznę kłótni i sporu na całej ziemi. Nie pożyczyłem im na lichwę ani oni na lichwę mnie nie pożyczali, a jednak każdy mi złorzeczy.
4.CYLKOWBiada mi, matko moja, żeś mnie zrodziła, męża swaru i męża zwady dla całej tej ziemi! Nie pożyczałem, ani pożyczali mi, a jednak wszyscy mi złorzeczą!
5.KRUSZYŃSKIBiada mi, o matko moja, żeś mnie porodziła, aby się stać mężem skargi i mężem kłótni dla całego kraju. Ja nic nie wyświadczyłem i oni mi nic nie wyświadczyli, a wszyscy mi złorzeczą.
6.TYSIĄCL.WYD1Biada mi, matko ma, żeś mnie urodziła, męża sprzeciwu i męża rozterki dla świata całego. Nie pożyczałem, mnie nie pożyczano, złorzeczy mi jednak każdy.
7.TYSIĄCL.WYD5Biada mi, matko moja, że mnie urodziłaś, męża skargi i niezgody dla całego kraju. Nie pożyczam ani nie daję pożyczki, a wszyscy mi złorzeczą.
8.BRYTYJKABiada mi, moja matko, że mnie urodziłaś, męża swarliwego i skłóconego z całym światem! Nie jestem ani wierzycielem ani dłużnikiem, a jednak wszyscy mi złorzeczą.
9.POZNAŃSKABiada mi, matko moja, żeś mnie zrodziła, męża walki (i męża) skłóconego z całym krajem. Nie zaciągałem pożyczki, ani nie zaciągano jej u mnie, a każdy mi złorzeczy.
10.WARSZ.PRASKABiada mi, moja matko, żeś mnie porodziła, mnie, męża sprzeciwu i powód sporów dla całego kraju. Sam u nikogo nie pożyczam i nikomu pożyczki nie daję, a jednak złorzeczą mi dokoła.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada mi, moja matko, że mnie urodziłaś, męża kłótni i męża zwady dla całej tej ziemi! Nie pożyczyłem na lichwę, ani mnie nie pożyczali a jednak wszyscy mi złorzeczą!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada mi, moja matko, że mnie urodziłaś, człowieka uwikłanego w spór i walkę z całym światem! Nie jestem wierzycielem i nie jestem dłużnikiem, a jednak wszyscy mi ubliżają.