« Jer 15:10 Księga Jeremiasza 15:11 Jer 15:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mówi Pan: Jeźli ostatek twój nie ku dobremu, jeźlim ci nie zabiegał czasu ucisku i czasu utrapienia przeciw nieprzyjacielowi?
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan: Izali tobie, który pozostaniesz, nie będzie dobrze? Izali się nie zastawię o cię nieprzyjacielowi czasu utrapienia i czasu ucisku?
3.GDAŃSKA.2017I PAN powiedział: Zapewniam, że będzie dobrze tym, którzy pozostaną. Sprawię, że wróg zatroszczy się o ciebie w czasie utrapienia i ucisku.
4.CYLKOWWyrzekł był Wiekuisty: Jeżeli nie wyprowadzę cię ku szczęściu, jeżeli nie zetknę z tobą w czasie klęski i w czasie niedoli wroga!
5.KRUSZYŃSKIRzekł Bóg: Azali nie będzie twoje pozostanie ku dobru, azali nie nawiedzę cię w czasie klęski i w czasie niedoli od wroga?
6.TYSIĄCL.WYD1Zaprawdę, Jahwe, służyłem Ci dobrze, prosiłem Cię nawet za wroga w czasie nieszczęścia i w czasie ucisku.
7.TYSIĄCL.WYD5Naprawdę, Panie, czy nie służyłem Tobie jak najlepiej? Czy się nie wstawiałem u Ciebie za nieprzyjacielem w czasie jego nieszczęścia i niedoli?
8.BRYTYJKAZaprawdę, Panie, służyłem ci w najlepszej myśli, w czasie niedoli i w czasie ucisku orędowałem u ciebie za wrogami.
9.POZNAŃSKAZaprawdę, Jahwe, czyż nie służyłem Ci dobrze? Czy nie wstawiałem się u Ciebie w czas klęski i w czas ucisku [nawet] za nieprzyjacielem?
10.WARSZ.PRASKAA przecież, czy nie służyłem ci, Panie, najlepiej jak mogłem? Czy się nie wstawiałem za nieprzyjacielem nawet, gdy przyszły nań dni ucisków i nieszczęść?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wypowiedział WIEKUISTY: Raczej nie wyprowadzę cię ku szczęściu, u wroga nie wstawię się za tobą w czasie klęski i w czas niedoli!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyznaj, PANIE, że służyłem Ci z oddaniem. Wstawiałem się u Ciebie za wrogami w chwilach niedoli i w czasie ucisku.