« Jer 15:12 Księga Jeremiasza 15:13 Jer 15:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bogactwa twoje, i skarby twe dam na rozchwycenie darmo dla wszystkich grzechów twoich i we wszech granicach twoich.
2.GDAŃSKA.1881Majętność twoję, o Judo! i skarby twoje dam w rozszarpanie darmo po wszystkich granicach twoich, a to dla wszystkich grzechów twoich;
3.GDAŃSKA.2017Twoje bogactwo, Judo, i twoje skarby wydam na łup, bez opłaty, za wszystkie twoje grzechy we wszystkich twoich granicach.
4.CYLKOWBogactwo i skarby twoje podam na grabież darmo - a to dla wszystkich grzechów twoich - po wszystkich twych granicach.
5.KRUSZYŃSKIBogactwo i skarby twoje podam na grabież, bez zapłaty, a to dla wszystkich grzechów twoich, po wszystkich twych granicach.
6.TYSIĄCL.WYD1Twe dobra, twe skarby na złupienie wydam bez wynagrodzenia za wszystkie twe grzechy we wszystkich twoich granicach
7.TYSIĄCL.WYD5Twój dobytek i twoje skarby wydam na grabież, bez zapłaty, za wszystkie twoje grzechy, we wszystkich twoich granicach.
8.BRYTYJKATwoje bogactwa i twoje skarby wydam na łup, bez odszkodowania, za wszystkie twoje grzechy w obrębie wszystkich twoich granic.
9.POZNAŃSKA- Twoje bogactwa i skarby wydam na łup, bez odpłaty, za wszystkie twe grzechy w obrębie wszystkich twych granic.
10.WARSZ.PRASKACałe twoje bogactwo i wszystkie skarby na łup całkiem dobrowolnie wydaję. Niech to będzie wynagrodzenie za wszystkie me grzechy we wszystkich granicach twoich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na wszystkich twoich granicach, darmo podam na grabież bogactwo i twoje skarby – a to z powodu wszystkich twoich grzechów.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTwoje bogactwo i skarby wydam na łup - bez opłaty - za wszystkie twoje grzechy w obrębie wszystkich twych granic.