« Jer 15:13 Księga Jeremiasza 15:14 Jer 15:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przywiodę nieprzyjacioły twoje z ziemie, któréj nie znasz; bo się ogień zapalił z zapalczywości mojéj, na was się rozpali.
2.GDAŃSKA.1881A sprawię to, że pójdziesz z nieprzyjaciółmi twymi do ziemi, którejś nie znał; albowiem ogień rozniecony w zapalczywości mojej na was pałać będzie.
3.GDAŃSKA.2017I sprawię, że pójdziesz ze swymi wrogami do ziemi, której nie znasz. Rozpalił się bowiem ogień mojego gniewu i będzie płonąć nad wami.
4.CYLKOWI przeprowadzę cię wraz z wrogami twoimi do ziemi ci nieznanej, gdyż ogień żarzący się w gniewie Moim nad wami wspłonie.
5.KRUSZYŃSKII przeprowadzę cię wraz z twymi wrogami do kraju którego ty nie znasz, albowiem ogień zapalony w mym gniewie zapłonie nad wami.
6.TYSIĄCL.WYD1i niewolnikiem cię zrobię twych wrogów w kraju, którego ty nie znasz».
7.TYSIĄCL.WYD5Ciebie zaś oddam w niewolę twym nieprzyjaciołom w kraju, którego nie znasz. Gniew mój bowiem rozniecił ogień, który nad wami zapłonie.
8.BRYTYJKAI sprawię, że będziesz służył twoim wrogom w ziemi, której nie znasz, gdyż ogień rozpalił się w moim, gniewie i będzie płonął nad wami.
9.POZNAŃSKAI uczynię cię sługą twych wrogów w kraju, którego nie znasz. Bo ogień wybuchł od gniewu mojego i płonąć będzie nad wami.
10.WARSZ.PRASKAI sprawię, że będziesz niewolnikiem wszystkich twoich wrogów i znajdziesz się w kraju, którego wcale nie znasz, bo gniew mój zapłonął jak żagiew i wkrótce zacznie was palić.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Razem z twoimi wrogami przeprowadzę cię do ziemi ci nieznanej, gdyż w Moim gniewie zapłonie nad wami żarzący się ogień.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI sprawię, że będziesz służyć swym wrogom w obcej ci ziemi, gdyż ogniem zapłonął mój gniew, rozszalał się przeciw tobie!