« Jer 15:14 Księga Jeremiasza 15:15 Jer 15:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ty wiesz. Panie! wspomnij na mię i nawiedź mię, a broń mię od tych, którzy mię prześladują: nie bierz mię w cierpliwości twojéj: wiedz, iżem cierpiał dla ciebie urąganie.
2.GDAŃSKA.1881Ty mię znasz, Panie! wspomnijże na mię, a nawiedź mię, i pomścij się za mię nad tymi, co docierają na mię; odwłaczając zapalczywości twojej przeciwko nim, nie porywaj mię; wiedz, że podejmuję dla ciebie pohańbienie.
3.GDAŃSKA.2017Ty mnie znasz, PANIE, wspomnij i wejrzyj na mnie, a pomścij mnie wobec moich prześladowców. Nie porywaj mnie w swojej pobłażliwości wobec nich. Wiedz, że dla ciebie znoszę hańbę.
4.CYLKOWTy mnie znasz Wiekuisty! Wspomnij i wejrzyj na mnie, i pomścij się za mnie nad prześladowcami moimi; nie chciej wskutek pobłażliwości Twojej dla nich, porwać mnie, uprzytomnij Sobie, jaką znosiłem dla Ciebie hańbę!
5.KRUSZYŃSKITy znasz mnie, Boże! Wspomnij i wejrzyj na mnie i pomścij się za mnie nad prześladowcami moimi; dla pobłażliwości Twojej weź mnie, Ty wiesz, jaką znosiłem dla Ciebie hańbę.
6.TYSIĄCL.WYD1Ty wiesz, o Jahwe! Przypomnij mnie sobie i wejrzyj na mnie łaskawie. Weź pomstę za mnie nad mymi wrogami! Przez Twoją cierpliwość, nie daj mnie porwać, wiedz, że dla Ciebie muszę znosić hańbę.
7.TYSIĄCL.WYD5Ty wiesz, Panie, pamiętaj o mnie i wejrzyj na mnie! Pomścij się za mnie na moich prześladowcach! Nie dozwól, bym zginął z powodu Twej wyczekującej cierpliwości; wiedz, że dla Ciebie znoszę poniżenie.
8.BRYTYJKATy wiesz, Panie! Wspomnij i wejrzyj na mnie i odpłać za mnie moim prześladowcom, nie dopuść, abym zginął wskutek twojej pobłażliwości! Pomnij, że dla ciebie znoszę hańbę!
9.POZNAŃSKATy wiesz, o Jahwe! Pamiętaj o mnie i ujmij się za mną! Pomścij mnie na tych, co mię prześladują, i nie zabieraj mnie, pobłażając [wrogom]. Wiedz, że to dla Ciebie znoszę zniewagę.
10.WARSZ.PRASKAPanie, Ty wiesz dobrze... Wspomnij więc na mnie i racz pomścić się za mnie na moich wrogach. Zbyt powolne jest Twoje zagniewanie, nie dopuść, żebym miał zginąć. Zechciej uznać, że znoszę tyle poniżeń dla Ciebie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ty mnie znasz, WIEKUISTY! Wspomnij i spojrzyj na mnie oraz pomścij się za mnie nad moimi prześladowcami; wskutek Twojej pobłażliwości dla nich, nie zechciej mnie usunąć; uprzytomnij Sobie, jaką hańbę dla Ciebie znosiłem!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTy wiesz wszystko! PANIE, wspomnij o mnie, przyjdź na pomoc, pomścij me krzywdy na mych prześladowcach. Nie daj mi zginąć z powodu Twojej pobłażliwości. Wiedz, znoszę hańbę ze względu na Ciebie!