« Jer 15:16 Księga Jeremiasza 15:17 Jer 15:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie siadałem w radzie igrających, i przechwalałem się z obliczności ręki twojéj: samem siadał; boś mię napełnił groźbą.
2.GDAŃSKA.1881Nie siadam w radzie naśmiewców, ani się z nimi raduję; ale dla surowości ręki twojej samotny siadam; bo zapalczywością napełniłeś mię.
3.GDAŃSKA.2017Nie zasiadałem w radzie naśmiewców ani się z nimi nie radowałem; ale zasiadałem samotnie z powodu twojej surowej ręki, bo napełniłeś mnie gniewem.
4.CYLKOWNie przesiadywałem w kole wesołych, abym się radował; wobec ręki Twojej samotny siadałem, boś zgryzotą napełnił mnie.
5.KRUSZYŃSKINie przesiadywałem wcale na zgromadzeniu wyśmiewców, abym się radował; pod ręką Twoją samotny siadałem, boś zgryzotą mnie napełnił.
6.TYSIĄCL.WYD1W gronie wesołych nie siadam, by się oddawać radości; pod ręką Twą siedzę samotnie, bo napełniłeś mnie gniewem.
7.TYSIĄCL.WYD5Nigdy nie zasiadałem w wesołym gronie, by się bawić; pod Twoją ręką siadałem samotny, bo napełniłeś mnie gniewem.
8.BRYTYJKANigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych, siadam samotnie pod ciężarem twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś.
9.POZNAŃSKANie zasiadałem w kole roześmianych, aby się weselić. Pod ciężarem Twej ręki siedzę samotny, uczyniłeś ze mnie naczynie gniewu.
10.WARSZ.PRASKANigdy nie zasiadałem w gronie żartownisiów; trzymany pod Twą ręką zawsze byłem samotny, ponieważ stale napełniałeś mnie gniewem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie przesiadywałem w kole wesołych, by się radować; samotny siadałem przed Twą ręką, bo napełniłeś mnie zgryzotą.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zasiadałem w gronie wesołków, nie bawiłem się pośród nich. Z powodu Twojej ręki zajmowałem samotne miejsce, ponieważ napełniłeś mnie oburzeniem.