« Jer 15:2 Księga Jeremiasza 15:3 Jer 15:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nawiedzę je cztermi rzeczami, mówi Pan: Mieczem na zabicie, a psy na rozdrapanie, a ptastwem powietrznem i zwierzęty ziemskiemi na pożarcie i rozszarpanie.
2.GDAŃSKA.1881Bo ich tą czworaką rzeczą nawiedzę, mówi Pan: Mieczem na zamordowanie, i psami na rozszarpanie, i ptastwem niebieskiem, i zwierzętami ziemskiemi na pożarcie i na wygubienie.
3.GDAŃSKA.2017I nawiedzę ich czterema rodzajami kar, mówi PAN: Mieczem, aby zabijał, psami, aby rozszarpywały, ptactwem nieba i zwierzętami ziemi, aby pożerały i niszczyły.
4.CYLKOWI ustanowię nad nimi cztery gatunki, rzecze Wiekuisty: miecz do zabijania, i psy do szarpania, a ptactwo nieba i zwierzęta ziemi do pożerania i tępienia.
5.KRUSZYŃSKII wzbudziłem przeciwko nim cztery rodzaje - - rzecze Bóg: miecz, aby zabić, psy, aby potargać, ptactwo niebieskie i zwierzę polne, aby pożarło i zniszczyło.
6.TYSIĄCL.WYD1Cztery rodzaje plag zawieszę nad nimi — wyrocznia Jahwe: miecz na zabijanie, psy na rozrywanie, ptaki powietrzne i zwierzęta polne na pożeranie i na zniszczenie.
7.TYSIĄCL.WYD5I ustanowię przeciw wam cztery rodzaje [nieszczęść] - wyrocznia Pana: miecz, aby zabijał; psy, by wywlekały; ptaki podniebne i zwierzęta lądowe, by pożerały i wyniszczyły.
8.BRYTYJKAI wyznaczę dla nich cztery rodzaje kar, mówi Pan: Miecz do zabijania, psy do rozrywania, ptactwo niebieskie i zwierzęta polne do pożerania i niszczenia.
9.POZNAŃSKACztery rodzaje kar ześlę na nich, to wyrok Jahwe: miecz, by zabijał, psy, by rozszarpywały, ptactwo powietrzne i dzikie zwierzęta, by pożerały i niszczyły.
10.WARSZ.PRASKAOgłoszę na was – tak wyrokuje Pan – cztery plagi: miecz – który będzie was zabijał; psy – żeby wywlekały wasze ciała, ptactwo powietrzne i dzikie zwierzęta – by was pożerały i wyniszczyły do końca.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyznaczę im cztery rodzaje mówi WIEKUISTY: Miecz do zabijania, psy do szarpania, ptactwo nieba oraz zwierzęta ziemi do pożerania i tępienia.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNawiedzę ich czterema rodzajami kary - oświadcza PAN - mieczem do zabijania, psami do wywlekania, drapieżnymi ptakami i dzikimi zwierzętami do pożerania i niszczenia.