« Jer 15:3 Księga Jeremiasza 15:4 Jer 15:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dam je na wrzawę wszytkim królestwom ziemskim dla Manassesa, syna Ezechiasza, króla Judzkiego, za wszystko, co uczynił w Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881I podam ich na potłukanie się po wszystkich królestwach ziemi dla Manasesa, syna Ezechijasza, króla Judzkiego, za to, co uczynił w Jeruzalemie.
3.GDAŃSKA.2017I sprawię, że zostaną wysiedleni do wszystkich królestw ziemi z powodu Manassesa, syna Ezechiasza, króla Judy, za to, co uczynił w Jerozolimie.
4.CYLKOWI podam ich na straszydło wszystkim królestwom ziemi, z powodu Menaszy, syna Chiskjasza, króla Judy - za to co uczynił w Jerozolimie.
5.KRUSZYŃSKII postawię ich jako grozę dla wszystkich królestw i świata, z powodu Manassesa, syna Ezechjasza, króla judzkiego, z powodu tego, co on zrobił w Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD1Na trwogę ich podam wszystkim królestwom ziemi z powodu króla judzkiego Manassesa, syna Ezechiasza, za to, czego się dopuścił w Jeruzalem».
7.TYSIĄCL.WYD5Uczynię ich postrachem wszystkich królestw ziemi z powodu Manassesa, syna Ezechiasza, króla judzkiego, za to, co uczynił w Jerozolimie.
8.BRYTYJKAI podam ich jako odstraszający przykład dla wszystkich królestw ziemi z powodu Manassesa, syna Hiskiasza, króla judzkiego, za to, co uczynił w Jeruzalemie.
9.POZNAŃSKAI podam ich na postrach wszystkim królestwom ziemi (z powodu Manassego, syna Ezechiasza, króla judzkiego, za to wszystko, co uczynił w Jeruzalem).
10.WARSZ.PRASKANa wieść o tym, co ich spotkało, przerażenie ogarnie wszystkie królestwa ziemi, a to z powodu Manassesa, syna Ezechiasza, króla judzkiego, który dopuścił się tylu zbrodni w Jerozolimie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podam ich na straszydło wszystkim królestwom ziemi, z powodu Menaszy, syna Chiskjasza, króla Judy – za to, co zrobił w Jeruszalaim.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITUczynię z nich odstraszającą przestrogę dla wszystkich królestw ziemi za to, co zrobił w Jerozolimie Manasses, syn Hiskiasza, króla Judy.