« Psal 46:11 Księga Psalmów 47:1 Psal 47:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(46:1) Wszystcy ludzie kleszczycie rękama, śpiewajcie Bogu w głosie wiesiela,
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Dawidow (sic!). (46:1) Wszytcy ludzie, kleszczcie rękama, śpiewajcie Bogu w głosie wiesiela,
3.WUJEK.1923(47:1) Na koniec, przez syny Kore, Psalm. (47:2) Wszyscy narodowie klaskajcie rękoma: wykrzykajcie Bogu głosem wesela.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego pieśń. (47:2) Wszystkie narody klaskajcie rękoma, wykrzykajcie Bogu głosem wesela.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm dla synów Korego. Klaszczcie w dłonie, wszystkie narody, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem.
6.PS.BYCZ.1854(47:1) Naczelnikowi-muzyki, dzieci Koracha Spiéw, dany do grania. (47:2) Wszystkie, wy-ludy, klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem radośnym.
7.GÖTZE.1937(47:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm synów Koracha. (47:2) Klaskajcie w dłonie wszystkie ludy! Wykrzykujcie Bogu głośnym okrzykiem radości!
8.CYLKOW(47:1) Przewodnikowi chóru, Korachidów, pieśń. (47:2) Wszystkie narody uderzcie w dłoń, wołajcie do Pana głosem radości.
9.KRUSZYŃSKI(47:1) Przełożonemu chóru. Synów Korego. Psalm. (47:2) Wszystkie narody uderzajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem wesela.
10.ASZKENAZY (47:1) Dyrygentowi. - śpiew Korachidów. (47:2) Wszystkie ludy uderzcie w dłoń, Bogu pobudkę wołajcie głosem wesela.
11.SZERUDA(47:1) Przewodnikowi chóru, psalm Korachitów. (47:2) Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,
12.TYSIĄCL.WYD1(46:1) Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm. (46:2) Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
13.TYSIĄCL.WYD5(47:1) Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm. (47:2) Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
14.BRYTYJKA(47:1) Przewodnikowi chóru. Psalm synów Koracha. (47:2) Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,
15.POZNAŃSKA(47:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: Psalm Korachitów. (47:2) Klaskajcie w dłonie, wszystkie narody, podnoście radosne okrzyki na cześć Boga!
16.WARSZ.PRASKA(47:1) Dla kierującego chórem. Synów Koracha. Psalm. (47:2) Klaszczcie w dłonie, wszystkie narody, wznoście na cześć Pana okrzyki radości.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(47:1) Przewodnikowi chóru, pieśń dla Korachitów. (47:2) Uderzcie w dłoń wszystkie narody, wołajcie do BOGA głosem radości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(47:1) Dla prowadzącego chór. Dla synów Koracha. Psalm. (47:2) Klaszczcie w dłonie, wszystkie narody! Wznieście do Boga swój radosny głos,
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru. Dla synów Koracha. Psalm. (47:1) Klaszczcie w dłonie wszystkie narody, wykrzykujcie triumfalnie Bogu głosem radosnym.