« Psal 47:1 Księga Psalmów 47:2 Psal 47:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(46:2) bo Gospodzin wysoki, groźny, krol wieliki nade wszę ziemię.
2.PS.PUŁAWSKI(46:2) bo Gospodzin wieliki, groźny, krol wieliki nade wszę ziemię.
3.WUJEK.1923(47:3) Albowiem Pan wysoki, straszny: król wielki nade wszystką ziemią.
4.GDAŃSKA.1881(47:3) Albowiem Pan najwyższy, straszny, jest królem wielkim nad wszystką ziemią.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż PAN Najwyższy budzi grozę, jest wielkim Królem nad całą ziemią.
6.PS.BYCZ.1854(47:3) Bo, Pan Najwyższy, strasznym; Królem wielkim, nad całą tą-ziemią.
7.GÖTZE.1937(47:3) Bo Pan najwyższy jest straszny, jest Królem wielkim nad całą ziemią.
8.CYLKOW(47:3) Albowiem Bóg Najwyższy wspaniały, król wielki nad całą ziemią.
9.KRUSZYŃSKI(47:3) Ponieważ Pan najwyższy, straszliwy, Król wielki na wszystkiej ziemi.
10.ASZKENAZY (47:3) Gdyż Jehowa wyniosłością przeraźliwy, Królem On wielkim nad wszystką ziemią.
11.SZERUDA(47:3) gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny, jest wielkim Królem całej ziemi!
12.TYSIĄCL.WYD1(46:3) bo Pan wysoko, straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią.
13.TYSIĄCL.WYD5(47:3) bo Pan najwyższy, straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią.
14.BRYTYJKA(47:3) Gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny, Jest wielkim Królem całej ziemi!
15.POZNAŃSKA(47:3) Bo Jahwe, Najwyższy, trwogą przejmujący, jest wielkim Królem wszystkiej ziemi.
16.WARSZ.PRASKA(47:3) Albowiem Pan jest wspaniały i straszny, Jego zaś królowanie ponad całą ziemią.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(47:3) Bo WIEKUISTY jest najwyższy, wspaniały; wielki Król nad całą ziemią.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(47:3) Gdyż PAN, Najwyższy, wzbudza lęk, Jest wielkim Królem całej ziemi!
19.TOR.PRZ.Gdyż Jhwh Najwyższy, który wzbudza lęk, jest wielkim Królem nad całą ziemią.