« Psal 47:2 Księga Psalmów 47:3 Psal 47:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(46:3) Podał jest lud pod nas a pogany pod nogi nasze.
2.PS.PUŁAWSKI(46:3) Podbił jeś ludzi pod nas i p❬og❭any pod nogi nasz❬e❭.
3.WUJEK.1923(47:4) Podbił ludzie pod nas, i narody pod nogi nasze.
4.GDAŃSKA.1881(47:4) Podbija ludzi pod moc naszę, a narody pod nogi nasze.
5.GDAŃSKA.2017Podda nam ludzi i narody pod nasze stopy.
6.PS.BYCZ.1854(47:4) On-zmusi ludy pod-nas, a,-narody, pod nogi-nasze.
7.GÖTZE.1937(47:4) Poddał nam ludy, a narody pod nogi nasze.
8.CYLKOW(47:4) Podbija ludy pod władzę naszą, a narody pod stopy nasze.
9.KRUSZYŃSKI(47:4) Podbija ludy pod nas i narody pod nogi nasze.
10.ASZKENAZY (47:4) Ludy podda pod nas a narody pod nasze stopy.
11.SZERUDA(47:4) Poddał ludy pod moc naszą, a narody pod stopy nasze.
12.TYSIĄCL.WYD1(46:4) On nam poddaje narody i ludy — pod nasze stopy.
13.TYSIĄCL.WYD5(47:4) On nam poddaje narody i ludy rzuca pod nasze stopy.
14.BRYTYJKA(47:4) Poddaje ludy pod moc naszą, A narody pod stopy nasze.
15.POZNAŃSKA(47:4) On poddał narody pod nasze władanie i ludy pod stopy nasze.
16.WARSZ.PRASKA(47:4) To On poddaje inne ludy pod naszą władzę, i całe narody kładzie u stóp naszych.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(47:4) Podbija ludy pod naszą władzę, a narody pod nasze stopy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(47:4) On nam poddaje ludy, Narody rzuca nam pod nogi.
19.TOR.PRZ.Podda nam ludy i narody rzuci pod nasze stopy.