« Psal 47:3 Księga Psalmów 47:4 Psal 47:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(46:4) Wybrał jest nam dziedzinę swoję, cudność Jakob, jąż miłował.
2.PS.PUŁAWSKI(46:4) Wybrał jest nam dziedzinę swoję, krasę Jak❬ob❭, jegoż miłował.
3.WUJEK.1923(47:5) Obrał nam dziedzictwo swoje: piękność Jakóbowę, którą umiłował.
4.GDAŃSKA.1881(47:5) Obrał nam za dziedzictwo nasze chwałę Jakóba, którego umiłował. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Wybrał nam nasze dziedzictwo, chlubę Jakuba, którego umiłował. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(47:5) On-wybrał dla-nas, za dziedzictwo-naszé, wspaniałość Jakóba, którego miłuje.
7.GÖTZE.1937(47:5) Obrał nam dziedzictwo nasze, chlubę Jakóba, którego umiłował. Sela.
8.CYLKOW(47:5) Wybrał nam dziedzictwo nasze, chwałę Jakóba, którego umiłował. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(47:5) Wybrał nam dziedzictwo nasze - chwałę Jakóba, którego umiłował. - SELAh.
10.ASZKENAZY (47:5) Obierze nam dziedzictwo nasze, chwałę Jakóba, którą stale miłuje, Selah.
11.SZERUDA(47:5) Wybrał nam dziedzictwo nasze, chlubę Jakuba, którego miłuje. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(46:5) Wybiera nam na dziedzictwo chwałę Jakuba, którego miłuje. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(47:5) Wybiera dla nas dziedzictwo - chlubę Jakuba, którego miłuje.
14.BRYTYJKA(47:5) Wybrał nam dziedzictwo nasze, Chlubę Jakuba, którego miłuje. Sela.
15.POZNAŃSKA(47:5) On wybrał dla nas dziedzictwo, chlubę Jakuba, którego umiłował.
16.WARSZ.PRASKA(47:5) I nas wziął sobie na własność – chlubę Jakuba, którego tak umiłował. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(47:5) Dla nas wybrał nasze dziedzictwo – chwałę Jakóba, którego umiłował. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(47:5) On wybrał nam nasze dziedzictwo, Chlubę Jakuba, którego kocha. Sela.
19.TOR.PRZ.On nam wybierze nasze dziedzictwo, chlubę Jakuba, którego umiłował. Sela.