« Psal 47:4 Księga Psalmów 47:5 Psal 47:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(46:5) Wstąpił jest Bog w pieniu a Gospodzin w głosie trąby.
2.PS.PUŁAWSKI(46:5) Wstąpił jest Bog w pieniu ❬i❭ Gospodzin w głosie trąby.
3.WUJEK.1923(47:6) Wstąpił Bóg z wesołem śpiewaniem: a Pan z głosem trąby.
4.GDAŃSKA.1881(47:6) Wstąpił Bóg z krzykiem; Pan wstąpił z głosem trąby.
5.GDAŃSKA.2017Wstąpił Bóg wśród okrzyków, PAN przy dźwięku trąby.
6.PS.BYCZ.1854(47:6) Wzniósł-się Bóg, z-okrzykiem; Pan, wzniósł się, z-dźwiękiem trąby.
7.GÖTZE.1937(47:6) Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy odgłosie puzonów.
8.CYLKOW(47:6) Wstąpił Pan przy okrzykach, Bóg przy odgłosie trąb.
9.KRUSZYŃSKI(47:6) Wstąpił Bóg z okrzykiem - Pan z głosem trąby.
10.ASZKENAZY (47:6) Wzniósł się Bóg w radosnym zgiełku, Jehowa głosem puzonu.
11.SZERUDA(47:6) Ruszył na górę Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy odgłosie trąb.
12.TYSIĄCL.WYD1(46:6) Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan — przy dźwięku trąby.
13.TYSIĄCL.WYD5(47:6) Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy dźwięku trąby.
14.BRYTYJKA(47:6) Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy odgłosie trąb.
15.POZNAŃSKA(47:6) Bóg wstąpił [na tron] wśród radosnych okrzyków, Jahwe - przy dźwięku trąb.
16.WARSZ.PRASKA(47:6) Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan wstępuje przy dźwiękach rogów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(47:6) Bóg wstąpił pośród okrzyków, WIEKUISTY przy odgłosie trąb.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(47:6) Bóg wstąpił na tron wśród radosnych okrzyków, PAN zajął miejsce - rozległ się głos trąby.
19.TOR.PRZ.Wstąpił Bóg wśród okrzyków radości, Jhwh przy dźwięku trąby.