« Psal 47:6 Księga Psalmów 47:7 Psal 47:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(46:7) bo krol wszej ziemie Bog, śpiewajcie mądrze!
2.PS.PUŁAWSKI(46:7) bo krol wszej ziemie Bog, wśpiewajcie mądrze!
3.WUJEK.1923(47:8) Albowiem królem wszystkiéj ziemie Bóg: śpiewajcież mądrze.
4.GDAŃSKA.1881(47:8) Albowiem Bóg królem wszystkiej ziemi; śpiewajcież rozumnie.
5.GDAŃSKA.2017Bóg bowiem jest Królem całej ziemi, śpiewajcie pieśni pouczające.
6.PS.BYCZ.1854(47:8) Bo, Królem całéj téj-ziemi, Bóg; śpiéwajcież pieśń-nauczającą.
7.GÖTZE.1937(47:8) Albowiem Bóg jest Królem całej ziemi, śpiewajcie pieśń pouczającą!
8.CYLKOW(47:8) Bo królem całéj ziemi Pan, zaśpiewajcie hymn.
9.KRUSZYŃSKI(47:8) Albowiem jest Królem wszystkiej ziemi; Bogu śpiewajcie rozumnie.
10.ASZKENAZY (47:8) Gdyż królem wszystkiej ziemi Bóg, - śpiewajcie ku zrozumieniu.
11.SZERUDA(47:8) Bóg bowiem jest Królem całej ziemi, śpiewajcie pieśń pięknie ułożoną!
12.TYSIĄCL.WYD1(46:8) gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie!
13.TYSIĄCL.WYD5(47:8) Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, hymn zaśpiewajcie!
14.BRYTYJKA(47:8) Bóg bowiem jest Królem całej ziemi, Śpiewajcie pieśń...
15.POZNAŃSKA(47:8) Bo On jest Królem całej ziemi; śpiewajcie Bogu najpiękniejszą pieśń!
16.WARSZ.PRASKA(47:8) Bóg jest bowiem Królem całej ziemi, śpiewajcie tedy pieśń na Jego chwałę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(47:8) Bo Bóg jest Królem całej ziemi, więc zaśpiewajcie hymn.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(47:8) Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, Uświetnijcie to pieśnią!
19.TOR.PRZ.Bóg bowiem jest Królem całej ziemi, śpiewajcie pieśni ze zrozumieniem.