« Psal 47:7 Księga Psalmów 47:8 Psal 47:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(46:8) Krolewał Bog nad ludem, Bog siedzi na stolcu świętem swojem.
2.PS.PUŁAWSKI(46:8) Krolować będzie Bog nad pogaństwem, Bog siedzi na stolcu świętym swoim.
3.WUJEK.1923(47:9) Będzie królował Bóg nad narody: Bóg siedzi na stolicy swéj świętéj.
4.GDAŃSKA.1881(47:9) Króluje Bóg nad narodami; Bóg siedzi na świętej stolicy swojej.
5.GDAŃSKA.2017Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie.
6.PS.BYCZ.1854(47:9) Króluje Bóg, nad narodami; Bóg siedzi na tronie Swiętości-swojéj.
7.GÖTZE.1937(47:9) Bóg panuje nad narodami; Bóg zasiadł na tronie wspaniałości Swojej.
8.CYLKOW(47:9) Króluje Pan nad narodami, Pan zasiadł na tronie świętym Swoim.
9.KRUSZYŃSKI(47:9) Króluje Bóg nad narodami. Bóg siedzi na stolicy swej świętej.
10.ASZKENAZY (47:9) Zakrólował Bóg między narody. Bóg zasiadł na tronie Swej chwały.
11.SZERUDA(47:9) Bóg Królem ludów, Bóg siedzi na swym tronie świętym.
12.TYSIĄCL.WYD1(46:9) Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie.
13.TYSIĄCL.WYD5(47:9) Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie.
14.BRYTYJKA(47:9) Bóg jest Królem nad narodami, Bóg siedzi na swym tronie świętym.
15.POZNAŃSKA(47:9) Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie.
16.WARSZ.PRASKA(47:9) Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiadł na swym świętym tronie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(47:9) Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiadł na Swoim świętym tronie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(47:9) Bóg jest Królem narodów, On zasiadł na swym świętym tronie.
19.TOR.PRZ.Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swoim świętym tronie.