« Psal 47:8 Księga Psalmów 47:9 Psal 48:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(46:9) Książęta ludzi sebrali są sie z Bogiem Abraham, bo bogowie mocni ziemie wielmi są sie wznieśli.
2.PS.PUŁAWSKI(46:9) Książęta ludzka sebrali sie z Bogiem Abramowym, bo bogowie mocni ziemie wielmi sie wznieśli.
3.WUJEK.1923(47:10) Książęta narodów zgromadziły się z Bogiem Abrahamowym; albowiem bogowie mocni ziemie są bardzo wywyższeni.
4.GDAŃSKA.1881(47:10) Książęta narodów przyłączyli się do ludu Boga Abrahamowego; albowiem Boże są tarcze ziemskie; skąd on zacnie jest wywyższony.
5.GDAŃSKA.2017Władcy narodów zebrali się z ludem Boga Abrahama, bo do Boga należą tarcze ziemi; on jest wielce wywyższony.
6.PS.BYCZ.1854(47:10) Książęta ludów zgromadzili-się, razem, z ludem Boga Abrahama; bo, do-Boga, należą, tarcze ziemi; On, nader wywyższon.
7.GÖTZE.1937(47:10) Zacni ludów zebrali się wraz z ludem Boga Abrahama; gdyż Bogu są poddani władcy ziemi; bardzo jest wywyższony.
8.CYLKOW(47:10) Książęta ludów się gromadzą, lud Boga Abrahama; albowiem Pana są tarcze ziemskie, wielce wywyższony.
9.KRUSZYŃSKI(47:10) Książęta narodów złączyli się z Bogiem Abrahamowym, albowiem do Boga należą tarcze ziemskie. On najbardziej wywyższony.
10.ASZKENAZY (47:10) Szlachetni z pośród ludów przyłączyli się do ludu Boga Abrahamowego, gdyż Bogu przynależą opiekunowie ziemi - wywyższon On wielce.
11.SZERUDA(47:10) Książęta ludów zebrali się, jako lud Boga Abrahama, gdyż do Boga należą możni świata, lecz On jest Najwyższy.
12.TYSIĄCL.WYD1(46:10) Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama. Bo możni świata należą do Boga: On zaś jest najwyższy.
13.TYSIĄCL.WYD5(47:10) Połączyli się władcy narodów z ludem Boga Abrahama. Bo możni świata należą do Boga, On zaś jest najwyższy.
14.BRYTYJKA(47:10) Książęta ludów zebrali się Jako lud Boga Abrahama, Gdyż do Boga należą możni ziemi, On zaś jest wyniesiony bardzo.
15.POZNAŃSKA(47:10) Książęta narodów gromadzą się wraz z ludem Boga Abrahama. Bogu bowiem podlegają możni świata, On ponad wszystko wywyższony!
16.WARSZ.PRASKA(47:10) Książęta obcy zebrali się z ludem Boga Abrahama, gdyż Bogu podlegają tarcze władców świata, a On ponad wszystko wywyższony.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(47:10) Do Boga Abrahama gromadzą się książęta ludów; bo tarcze ziemi są Boga, a On jest wielce wywyższony.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(47:10) Książęta ludów dołączyli Do ludu Boga Abrahama, Bóg bowiem włada włodarzami ziemi, Jest wywyższony ponad wszystko!
19.TOR.PRZ.Książęta narodów zebrali się z ludem Boga Abrahama, bo do Boga należą tarcze ziemi; On jest wielce wywyższony.