« 4Moj 2:10 4 Księga Mojżeszowa 2:11 4Moj 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa wszytek zbor bojownikow jego, jeż to sliczeni są, szeć a szećdziesiąt tysiącow a pięćset.
2.WUJEK.1923A wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy są policzeni, czterdzieści sześć tysięcy pięć set.
3.GDAŃSKA.1881A w wojsku jego policzonych czterdzieści i sześć tysięcy i pięć set.
4.GDAŃSKA.2017A jego policzony zastęp wynosił czterdzieści sześć tysięcy pięciuset ludzi.
5.CYLKOWA zastęp jego i spisowych w nim: czterdzieści sześć tysięcy pięćset.
6.KRUSZYŃSKIa wojsko jego według ich spisów: czterdzieści sześć tysięcy pięćset.
7.MIESESoraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie czterdzieści sześć tysięcy pięćset.
8.TYSIĄCL.WYD5Wojsko jego według spisu liczy czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.
9.BRYTYJKAJego zaś zastęp spisanych liczy czterdzieści sześć tysięcy pięćset.
10.POZNAŃSKAa zastęp jego liczy 46. 500. mężów.
11.WARSZ.PRASKAOddziały jego liczą, według przeprowadzonego spisu wszystkich mężczyzn, czterdzieści sześć tysięcy pięciuset ludzi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jego zastęp i w nim spisani to czterdzieści sześć tysięcy pięćset.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJego zastęp, wszyscy objęci spisem, to czterdzieści sześć tysięcy pięciuset ludzi.