« 4Moj 2:16 4 Księga Mojżeszowa 2:17 4Moj 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA wzniesion będzie stan świadzieczstwa po rodziech sług kościelnych a po zastępiech jich, a ktorymże srzędem podjęt będzie, takież i słożon będzie, każdy w mieściech a w rzędziech swych pojdą.
2.WUJEK.1923A podniosą przybytek świadectwa według urzędów Lewitów i hufców ich: jako podniesion będzie tak téż i złożon, każdy wedle miejsc i porządków swoich ciągnąć będzie.
3.GDAŃSKA.1881Potem pójdzie namiot zgromadzenia z wojskiem Lewitów, w pośrodku wojska; jakim porządkiem stawać będą obozem, takim pociągną każdy w szyku swym pod chorągwią swoją.
4.GDAŃSKA.2017Następnie wyruszy Namiot Zgromadzenia z obozem Lewitów pośrodku obozu. Jak będą obozować, tak będą wyruszać, każdy na swoim miejscu, pod swoim sztandarem.
5.CYLKOWNastępnie wyruszy z przybytkiem zboru obóz Lewitów w pośrodku tych obozów; jakim porządkiem spoczywać będą, takim i wyruszą, każdy w szyku swoim, przy chorągwiach swoich.
6.KRUSZYŃSKINastępnie wyruszy namiot zgromadzenia, obóz lewitów w pośrodku innych obozów. Jak rozłożyli się obozem, tak wyruszą każdy obok swych chorągwi.
7.MIESESNastępnie będzie wyruszał Namiot Obecności, oraz Obóz Lewitów we środku między Obozami. Jak oni będą rozkładali się obozem, tak niech też wyruszą, każdy – na właściwem miejscu swojem wedle chorągwi swoich.
8.TYSIĄCL.WYD5Potem wyruszy Namiot Spotkania - obóz lewitów w środku innych obozów - według tego, jak rozbijali namioty, tak też ruszać będą, każdy na swoim miejscu, pod swoją chorągwią.
9.BRYTYJKANastępnie wyruszy Namiot Zgromadzenia z obozem Lewitów w pośrodku obozów. Jak będą obozować, tak będą wyruszać, każdy pod swoim sztandarem na swoim miejscu.
10.POZNAŃSKAPotem wyruszy Namiot Zjednoczenia, gdyż obóz Lewitów znajduje się wewnątrz [innych] obozów. Wyruszą w tej kolejności, w jakiej obozują na swoim miejscu, pod swym sztandarem.
11.WARSZ.PRASKAPotem będzie szedł Namiot Spotkania. W pośrodku innych obozowisk – obóz lewitów, wszyscy według kolejności rozbijania namiotów, każdy pod swoją chorągwią.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie, w środku tych obozów, wyruszy obóz Lewitów wraz z Przybytkiem Zboru. Jakim porządkiem będą spoczywać takim też wyruszą; każdy w swoim szyku, przy swych chorągwiach.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie wyruszy namiot spotkania. Obóz Lewitów zajmie miejsce środkowe między obozami. Jak będą obozować, tak też będą wyruszać, każdy w swoim porządku, pod swoimi sztandarami.