« 4Moj 2:27 4 Księga Mojżeszowa 2:28 4Moj 2:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa wszystek zbor bojownikow jego, jiż to zliczeni są, jeden a czterdzieści tysiącow a pięćset.
2.WUJEK.1923A wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy policzeni są, czterdzieści tysięcy tysiąc pięćset.
3.GDAŃSKA.1881A w wojsku jego policzonych czterdzieści tysięcy i jeden i pięć set.
4.GDAŃSKA.2017A jego policzony zastęp wynosił czterdzieści jeden tysięcy pięciuset ludzi.
5.CYLKOWA zastęp jego i spisowych w nim: czterdzieści jeden tysięcy pięćset.
6.KRUSZYŃSKIa wojsko jego, według ich spisu: czterdzieści jeden tysiąc pięćset.
7.MIESESoraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie czterdzieści jeden tysięcy pięćset;
8.TYSIĄCL.WYD5Wojsko jego według spisu liczy czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.
9.BRYTYJKAJego zaś zastęp spisanych liczy czterdzieści jeden tysięcy pięćset.
10.POZNAŃSKAa zastęp jego liczy 41. 500. mężów.
11.WARSZ.PRASKAoddziały jego liczą, według przeprowadzonego spisu wszystkich mężczyzn, czterdzieści jeden tysięcy pięciuset ludzi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jego zastęp i w nim spisani to czterdzieści jeden tysięcy pięćset.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJego zastęp, wszyscy objęci spisem, to czterdzieści jeden tysięcy pięciuset ludzi.