« 4Moj 2:32 4 Księga Mojżeszowa 2:33 4Moj 2:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle sługi kościelne nie są zliczony miedzy syny israelskimi, bo tak przykazał był Pan Mojżeszowi.
2.WUJEK.1923A Lewitów nie liczono między syny Izraelowymi; tak bowiem był przykazał Pan Mojżeszowi.
3.GDAŃSKA.1881Ale Lewitów nie liczono między syny Izraelskie, jako był Pan rozkazał Mojżeszowi.
4.GDAŃSKA.2017Lewitów zaś nie liczono wśród synów Izraela, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.
5.CYLKOWLewici zaś nie stawili się do przeglądu między synami Israela, jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi.
6.KRUSZYŃSKILewici nie byli spisani wpośród synów Izraelowych, jak rozkazał Bóg Mojżeszowi.
7.MIESESnatomiast Lewici nie podlegali przeglądowi pośród Synów Izraela, – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi.
8.TYSIĄCL.WYD5Według tego, co Pan polecił Mojżeszowi, lewici nie zostali spisani razem z resztą Izraelitów.
9.BRYTYJKALewici jednak nie zostali spisani wśród synów izraelskich, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
10.POZNAŃSKANie policzono jednak Lewitów, razem z [innymi] synami Izraela, bo tak Jahwe nakazał Mojżeszowi.
11.WARSZ.PRASKALewici, zgodnie z poleceniem wydanym przez Jahwe Mojżeszowi, nie zostali objęci tym spisem razem z wszystkimi synami Izraela.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Lewici nie stawili się do przeglądu pomiędzy synami Israela; tak, jak WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITLewici zaś nie zostali spisani wśród synów Izraela, tak zresztą jak PAN polecił Mojżeszowi.