« 4Moj 4:27 4 Księga Mojżeszowa 4:28 4Moj 4:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ta jest służba familii Gersonitów w przybytku przymierza, a będą pod ręką Ithamara, syna Aarona kapłana.
2.GDAŃSKA.1881Tać będzie powinność domów synów Gersonowych w namiocie zgromadzenia, a będzie ich doglądał Itamar, syn Aarona kapłana.
3.GDAŃSKA.2017To będzie zadanie rodzin synów Gerszonitów w Namiocie Zgromadzenia, a nadzór nad nimi będzie miał Itamar, syn kapłana Aarona.
4.CYLKOWOto służba rodzin synów Gerszona przy przybytku zboru; nadzór zaś nad nimi - w ręku Ithamara, syna Ahrona, kapłana.
5.KRUSZYŃSKITa jest służba rodu Gerszonitów w odniesieniu do namiotu zgromadzenia; będą pełnili straż pod kierownictwem Ithamara, syna Aarona, kapłana.
6.MIESESOto to jest służba rodów Synów Gerszona przy Namiocie Obecności, – a posterunek ich pod ręką Itamara, syna kapłana Arona.
7.TYSIĄCL.WYD5Taka będzie służba rodzin Gerszonitów wobec Namiotu Spotkania. Nadzór nad nimi będzie należał do Itamara, syna kapłana Aarona.
8.BRYTYJKATaka jest służba rodu Gerszonitów przy Namiocie Zgromadzenia. Nadzór zaś nad nimi sprawować będzie Itamar, syn kapłana Aarona.
9.POZNAŃSKANa tym będzie polegała służba rodów Gerszonitów w Namiocie Zjednoczenia; nadzór nad nimi będzie spoczywał w ręku Itamara, syna kapłana Aarona.
10.WARSZ.PRASKATak ma wyglądać posługa rodzin synów Gerszona wokół Namiotu Spotkania. Będą pełnić swoją służbę pod okiem kapłana Itamara, syna Aarona.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto służba rodzin synów Geszrona przy Przybytku Zboru; zaś nadzór nad nimi w ręce Ithamara, syna Ahrona, kapłana.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTego więc będzie dotyczyć służba rodu Gerszonitów przy namiocie spotkania. Ich pracami kierować będzie syn kapłana Aarona, Itamar.