« 4Moj 4:31 4 Księga Mojżeszowa 4:32 4Moj 4:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słupy téż sieni wokoło z podstawkami, i z kołkami, i z powrozami ich. Wszystko naczynie i sprzęt pod liczbą wezmą i tak poniosą.
2.GDAŃSKA.1881Przytem słupy sieni w około, i podstawki ich z kołkami ich, i sznury ich ze wszystkiem naczyniem ich, do wszelkiej służby ich; a mianowicie policzycie naczynia, które im poruczycie pod straż ich.
3.GDAŃSKA.2017Słupy otaczające dziedziniec, ich podstawki, kołki i sznury wraz ze wszystkimi ich przyborami oraz wszystko, co należy do ich służby. A z przedmiotów, które są im powierzone do noszenia, zrobicie wykaz według nazw.
4.CYLKOWI słupy dworca w około, i podsłupia ich, i kołki, i powrozy, i wszystkie przybory ich, ze wszystkiém co do służby należy; imiennie zaś policzycie przybory wydziału brzemion ich.
5.KRUSZYŃSKIsłupy przysionka, który jest dookoła, podstawy ich, kołki i sznury ich, wszystkie ich przedmioty do każdej ich obsługi. Obliczycie według nazwy przedmioty, które im poruczone do noszenia.
6.MIESESsłupy przedsionka dookoła, oraz podstawy, kołki i powrozy ich, zarówno jak i wszystkie przybory ich i [wogóle] wszystko, co [potrzebne do] roboty przy nich; – wedle imion będziecie odbywali przegląd i [naznaczali] przybory [należące do] zakresu obowiązków [odnośnie] noszenia brzemion przez nich.
7.TYSIĄCL.WYD5dalej słupy otaczające dziedziniec dokoła z ich podstawami, paliki namiotu i powrozy oraz cały sprzęt do tego należący. Zrobicie imienny wykaz wszystkiego, co mają nosić.
8.BRYTYJKASłupy otaczające dziedziniec i ich podstawy, kołki i sznury oraz wszystkie ich sprzęty i wszystko, co do tej służby należy. Spiszecie według nazw sprzęty, których noszenie będzie ich zadaniem.
9.POZNAŃSKAsłupki dziedzińca otaczającego [Przybytek] z ich podstawkami, kołkami i powrozami, wszystkie [należące do nich] narzędzia i wszystko, co potrzebne jest do ich pracy. Sporządźcie też dokładny spis przedmiotów, które się im powierza do przenoszenia.
10.WARSZ.PRASKAbelki poprzeczne, słupy z cokołami, kolumny tworzące dziedziniec z cokołami, paliki namiotu, sznury, wszystkie przybory i wszystko, co potrzebne do pełnienia ich służby. Zrobisz wykaz nazw przedmiotów, które będą im powierzone do noszenia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.słupy dziedzińca wokoło i ich podsłupia, kołki, sznury i wszystkie ich przybory, ze wszystkim co należy do służby; imiennie policzycie przybory należące do działu ich ciężarów.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITa także słupy dziedzińca i ich podstawy, ich kołki i ich sznury do całego ich osprzętu i do całej jego obsługi. Sprzęty znajdujące się pod ich opieką, za których przenoszenie będą odpowiedzialni, spiszecie według nazw.