« 4Moj 4:37 4 Księga Mojżeszowa 4:38 4Moj 4:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zliczeni téż są i synowie Gerson, według rodów i domów ojców ich,
2.GDAŃSKA.1881Także policzeni są synowie Gersonowi wedle familii swych, i według domów ojców swych,
3.GDAŃSKA.2017A policzonych synów Gerszona według ich rodzin i według domów ich ojców;
4.CYLKOWA spisowi synów Gerszona, według rodzin ich i według domów ich rodowych, -
5.KRUSZYŃSKIObliczeni synowie Gerszona według ich rodów i według ich domów patrjarchalnych,
6.MIESESZaś podlegających przeglądowi z pośród Synów Gerszona wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, –
7.TYSIĄCL.WYD5Dokonano też spisu Gerszonitów według ich rodzin i rodów,
8.BRYTYJKAA spisanych Gerszonitów, według ich rodzin i szczepów
9.POZNAŃSKAA synów Gerszona, policzonych według ich rodów i rodzin
10.WARSZ.PRASKAA oto spis synów Gerszona, według ich rodzin i domów,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także spisani synów Gerszona, według ich rodzin i według ich domów rodowych,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLiczba spisanych synów Gerszona w porządku ich rodzin i rodów,