« 4Moj 4:38 4 Księga Mojżeszowa 4:39 4Moj 4:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Od trzydziestu lat i wyżéj aż do piącidziesiątego roku, wszyscy, którzy wchodzą, aby służyli w przybytku przymierza.
2.GDAŃSKA.1881Od tego, który miał trzydzieści lat i wyżej, i aż do tego, który miał pięćdziesiąt lat, którzy sposobni będąc ku pracy mogli usługować przy namiocie zgromadzenia.
3.GDAŃSKA.2017Tych, którzy byli w wieku od trzydziestu lat wzwyż aż do lat pięćdziesięciu, zdolnych do pracy, aby mogli pełnić służbę przy Namiocie Zgromadzenia;
4.CYLKOWOd wieku lat trzydziestu i wyżej, do pięćdziesięciu lat, wszyscy wstępujący w szeregi, dla pełnienia posług w przybytku zboru;
5.KRUSZYŃSKIpoczynając od trzydziestego roku i wzwyż aż do pięćdziesiątego roku, wszyscy przystępujący do spełnienia służby w namiocie zgromadzenia,
6.MIESESod liczącego lat trzydzieści wzwyż, aż do liczącego lat pięćdziesiąt, każdego, który występuje z hufcem gwoli [pełnieniu] służby w Namiocie Obecności, –
7.TYSIĄCL.WYD5w wieku od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, zdolnych do pełnienia służby i do wykonywania prac w Namiocie Spotkania.
8.BRYTYJKAOd trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich zdatnych do służby, do pracy w Namiocie Zgromadzenia,
9.POZNAŃSKAod trzydziestego roku życia wzwyż aż do pięćdziesiątego, wszystkich zdatnych do boju, którzy mieli pracować w Namiocie Zjednoczenia,
10.WARSZ.PRASKA[obejmujący mężczyzn w wieku] od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, nadających się do pełnienia służby lub wykonywania pewnych czynności w Namiocie Spotkania.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.od wieku lat trzydziestu i wyżej do pięćdziesięciu; wszyscy wstępujący w szeregi dla pełnienia posług w Przybytku Zboru.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITmężczyzn od trzydziestego do pięćdziesiątego roku życia, wszystkich zdatnych do służby, zdolnych do pracy przy namiocie spotkania,