« 4Moj 4:40 4 Księga Mojżeszowa 4:41 4Moj 4:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ten jest lud Gersonitów, które policzyli Mojżesz i Aaron, wedle słowa Pańskiego.
2.GDAŃSKA.1881Cić byli policzeni z familii synów Gersonowych, wszyscy służący w namiocie zgromadzenia, które zliczył Mojżesz i Aaron według słowa Pańskiego.
3.GDAŃSKA.2017Byli to ci policzeni z rodzin synów Gerszona, wszyscy, którzy mieli pełnić służbę w Namiocie Zgromadzenia, których policzyli Mojżesz i Aaron zgodnie z rozkazem PANA.
4.CYLKOWOto spisowi rodzin synów Gerszona, wszyscy pełniący służbę przy przybytku zboru, których policzył Mojżesz i Ahron z rozkazu Wiekuistego.
5.KRUSZYŃSKICi są obliczeni z rodów synów Gerszona, wszyscy spełniający służbę w namiocie zgromadzenia, których obliczył Mojżesz i Aaron podług rozkazu Bożego.
6.MIESESTo są ci, którzy podlegali przeglądowi z pośród rodów Synów Gerszona, każdy [z nich], który pełni służbę przy Namiocie Obecności, – a których Mojżesz odbył przegląd, oraz Aron, wedle rozkazu Wiekuistego.
7.TYSIĄCL.WYD5To była pełna liczba spisanych z rodzin Gerszonitów - wszystkich, którzy mieli pełnić służbę w Namiocie Spotkania, a których spisał Mojżesz i Aaron na rozkaz Pana.
8.BRYTYJKATo są spisani z rodzin Gerszonitów, wszyscy pełniący służbę w Namiocie Zgromadzenia, których spisał Mojżesz i Aaron zgodnie z rozkazem Pana,
9.POZNAŃSKATo są ci, zliczeni z rodów Gerszonitów, wszyscy, którzy mieli pracować w Namiocie Zjednoczenia. Policzył ich Mojżesz i Aaron na rozkaz Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAWszyscy spisani należeli do rodzin z pokolenia Gerszona i pełnili służbę w Namiocie Spotkania. Spisu dokonali Mojżesz i Aaron na polecenie Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto spisani rodzin synów Gerszona, wszyscy pełniący służbę przy Przybytku Zboru, których policzył Mojżesz i Ahron z rozkazu WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTaka była liczba spisanych z rodzin synów Gerszona, wszystkich służących w namiocie spotkania, których spisał Mojżesz i Aaron zgodnie z poleceniem PANA.