« 4Moj 4:44 4 Księga Mojżeszowa 4:45 4Moj 4:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ten jest poczet synów Merary, które policzyli Mojżesz i Aaron, według rozkazania Pańskiego przez rękę Mojżesza.
2.GDAŃSKA.1881A tać była summa policzonych z familii synów Merarego, które zliczył Mojżesz i Aaron według rozkazania Pańskiego przez Mojżesza.
3.GDAŃSKA.2017A to są policzeni z rodzin synów Merariego, których policzyli Mojżesz i Aaron zgodnie z rozkazem PANA przekazanym przez Mojżesza.
4.CYLKOWOto spisowi rodzin synów Merarego, których policzył Mojżesz i Ahron, z rozkazu Wiekuistego przez Mojżesza.
5.KRUSZYŃSKISą to obliczeni z rodów synów Merarjego, których obliczył Mojżesz i Aaron podług rozporządzenia Bożego przez pośrednictwo Mojżesza.
6.MIESESTo są ci, którzy podlegali przeglądowi z pośród rodów Synów Merarego, których Mojżesz odbył przegląd, oraz Aron, wedle rozkazu Wiekuistego przez Mojżesza.
7.TYSIĄCL.WYD5To była liczba spisanych z rodzin Merarytów, a spisu tego dokonali Mojżesz i Aaron na rozkaz Pana dany Mojżeszowi.
8.BRYTYJKATo są spisani z rodzin Merarytów, których spisał Mojżesz i Aaron zgodnie z rozkazem Pana, przekazanym przez Mojżesza.
9.POZNAŃSKATo są ci policzeni z rodów Merarytów. Policzył ich Mojżesz i Aaron na rozkaz Jahwe, podany za pośrednictwem Mojżesza.
10.WARSZ.PRASKAWszyscy spisani należeli do rodów z pokolenia Merariego. Mojżesz i Aaron dokonali ich spisu dokładnie według polecenia, które Jahwe wydał Mojżeszowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto spisani rodzin synów Merarego, których policzył Mojżesz i Ahron z rozkazu WIEKUISTEGO, wydanego przez Mojżesza.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTaka była liczba spisanych z rodzin synów Merariego, których spisał Mojżesz i Aaron zgodnie z poleceniem PANA, przekazanym za pośrednictwem Mojżesza.